inderaad

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt

Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt

Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 betoogt Rutger Bouwman over het besluitvoorstel van het Rapport Binnenstadsplan van de Rekenkamercommissie Noordoost-Twente en brengt een amendement in stemming om bij het besluit toe te voegen: ”Het college opdracht te geven de raad een inhoudelijke reactie te geven op de inhoudelijke conclusies van de Rekenkamer middels een raadsinfobrief”.

De fractie van Solidair Oldenzaal had graag gezien dat de harde conclusies en aanbevelingen uit het Rapport ‘Binnenstad’ van de Rekenkamercommmissie door de raad werd overgenomen, zoals voorlag. Een meerderheid stemde in met een voorstel om de conclusies en aanbevelingen slechts ter kennisgeving aan te nemen. Dit vind de fractie van SO een gemiste kans. Daarnaast verzochten we de raad om het college een inhoudelijke reactie te laten geven op de conclusies. Alleen Solidair Oldenzaal en D66 stemden voor.

Er zijn harde conclusies, de raad neemt het slechts ter kennisgeving aan en het wil geen inhoudelijke reactie van het college op de conclusies. Waarom heeft de raad onlangs het budget voor de Rekenkamer verhoogd als er zo wordt omgegaan met hun conclusies en aanbevelingen?

 

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vind van niet!

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 reageert Rutger Bouwman op het amendement van de PvdA over Sportcentrum Vondersweijde, waarbij ze willen onderzoeken of Vondersweijde na vijf jaar gesloten kan worden en onderzoek willen naar een alternatief waarbij Oldenzalers gebruik kunnen maken van een zwembad in nabij gelegen gemeenten (waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde groeperingen niet op eigen gelegenheid naar deze zwembaden kunnen reizen en het feit dat enkele verenigingen elders gehuisvest dienen te worden).

Dit amendement is niet aangenomen door de Raad en de programmatekst Programmabegroting 2022-2026; ”We revitaliseren (voor 5 jaar) Sportcentrum Vondersweijde” blijft staan. De fractie van Solidair Oldenzaal is van mening dat een stad als Oldenzaal een sportcentrum met zwembad verdient. Het levert werkgelegenheid op en er zijn sportclubs met sociaal-maatschappelijke waarde gehuisvest. Verhuizen naar elders in de regio is de doodsteek voor onze sportclubs en een achteruitgang van het voorzieningenniveau. Het vraagt wel om duidelijke keuzes in de toekomst. Moet het alleen maar om financieel rendement gaan?

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor 1000 extra woningen in Oldenzaal?

1000 extra woningen in Oldenzaal?

Kan dat? 1000 extra woningen in Oldenzaal?

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 betoogt Rutger Bouwman over de uitwerking van het college over de programmabegroting n.a.v. het Raadsprogramma 2022-2026. De fractie van Solidair Oldenzaal is blij met de 1,5 miljoen die beschikbaar wordt gesteld voor de binnenstad en het maatschappelijk vastgoed. Wel is de fractie benieuwd hoe dit bedrag straks verdeeld gaat worden. Ook neemt de fractie van Solidair Oldenzaal kennis van het feit dat het college de komende 10 jaar 1000 woningen bij wil gaan bouwen.

Solidair Oldenzaal is van mening dat Oldenzaal met haar sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Esch, en Langestraat tegen haar fysieke grenzen aanloopt. 1000 woningen erbij klinkt hartstikke mooi, maar dat mag nooit ten koste gaan van de schaal en maat van Oldenzaal. Met deze locaties en enkele inbreidingslocaties komt het in ogen van de fractie Solidair Oldenzaal nooit zo ver dat dit aantal gehaald zou worden, mede gelet op typologie en bouwmassa.

22 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Discussie in Raad over Paasvuren in Oldenzaal

Discussie in Raad over Paasvuren in Oldenzaal

Paasvuren in Oldenzaal voorgoed gedoofd?

Afgelopen maandag, 19-12-2022, dienden wij een motie in om als gemeente garant te staan voor eventuele incidenten bij het Oldenzaals Paasvuur.

Dit naar aanleiding van het niet kunnen verkrijgen van een evenementenverzekering voor de organisator Stichting Oldenzaal Paasvuur. De verzekeraar ziet het Paasvuur als onverzekerbaar risico, gelet op het Vreugdevuur-incident in Scheveningen. De Stichting Oldenzaals Paasvuur heeft de gemeente daarom gevraagd om een garantstelling.

De risico’s worden al zoveel mogelijk afgedekt in de te verlenen vergunning.
Bovendien kunnen er nog extra veiligheidsvoorwaarden worden opgenomen in de vergunning. Bij slecht weer of droogte wordt het evenement zoals gebruikelijk afgelast.

Solidair Oldenzaal staat voor haar tradities en probeert haar verantwoordelijk te nemen op het moment dat een oude en eeuwenoude traditie verloren dreigt te gaan.

Toch kregen wij de handen er niet voor op elkaar. Zie hieronder de discussie die er plaatsvond in de raadzaal en oordeel zelf.

De fractie van Solidair Oldenzaal

19 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Motie: garantstelling Paasvuren in Oldenzaal- afgewezen

Motie: garantstelling Paasvuren in Oldenzaal- afgewezen

Paasvuren in Oldenzaal voorgoed gedoofd?

Vanavond 19-12-2022 dienden wij als Solidair Oldenzaal een motie in om als gemeente garant te staan voor eventuele incidenten bij het Oldenzaals Paasvuur.

Dit naar aanleiding van het niet kunnen verkrijgen van een evenementenverzekering voor de organisator, Stichting Oldenzaals Paasvuur. De verzekeraar ziet het Paasvuur als onverzekerbaar risico, gelet op het Vreugdevuur-incident in Scheveningen.

Wat ons betreft worden twee verschillende evenementen over één kam geschoren. De risico’s worden al zoveel mogelijk afgedekt in de te verlenen vergunning. Bovendien kunnen er nog extra veiligheidsvoorwaarden worden opgenomen in de vergunning. Bij slecht weer of droogte wordt het evenement zoals gebruikelijk afgelast.

Wij staan voor onze traditie en op het moment dat dit verloren dreigt te gaan dan nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Helaas is de motie verworpen, alleen onze fractie stemde voor, de rest stemde tegen. Ook het college ontraadde de motie.

Zie hierbij de ingediende motie:
https://oldenzaal.raadsinformatie.nl/document/12218031/1/10d+-+Motie+Solidair+Oldenzaal+-+Oldenzaals+Paasvuur

We hopen dat de Stichting alsnog tot een oplossing komt zodat dit mooie evenement behouden kan blijven voor Oldenzaal.

 

De fractie van Solidair Oldenzaal

9 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Raadsagenda 2023

Raadsagenda 2023

Raadsagenda 2023

8 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Global Goals, het verschil tussen SO en andere partijen

Global Goals, het verschil tussen SO en andere partijen

Solidair Oldenzaal kiest voor lokale doelen, rest van de raad ziet liever Global Goals

In een notendop het verschil tussen Solidair Oldenzaal en de overige partijen in de raad. Onze kernwaarden Vrijheid, Verbinding en Verantwoordelijkheid kwamen terug in de motie die wij vorige week maandag in de raad hebben ingediend. Vrijheid om onze eigen lokale doelen te stellen, waarbij we niet gebonden zijn om ons beleid af te stemmen op wat er vanuit de SDG-ideologie, nu en in de toekomst, op ons afkomt. Maar ook Vrijheid omdat wij zien wat voor ondemocratische agenda er schuil gaat achter de Global Goals. Een agenda die zeker niet in het belang is van onze Oldenzalers. En daarvoor zitten wij in de raad. Wil je weten hoe we tegen de Global Goals aankijken? Lees onze documentatie op onze website. https://solidairoldenzaal.nl/wp-content/uploads/2022/11/22112801rb_SO-De-ideologie-van-de-Sustainable-Development-Goals-SDGs.pdf

We proberen verbinding te zoeken en verbinding te behouden. Verbinding met het wezenlijke wat Oldenzaal Oldenzaal maakt. Onze cultuur, onze normen, waarden en omgangsvormen. Dat staat door de Global Goals ernstig onder druk. Neem alleen al het feit dat er nu vragen worden gesteld of door de ontstane stikstofcrisis onze carnavalsoptocht nog wel door kan gaan. De Global Goals hebben als doel dat de ene doelstelling de andere zo min mogelijk mag bijten. Dan krijg je dus situaties zoals deze, waarbij er teveel rekening moet worden gehouden met het behouden van de natuur, ten koste van onze cultuur en tradities: of het nu het Paasvuur, carnaval of de Boeskool is Lös is.

We proberen ook onze verantwoordelijkheid te nemen. We zagen vorige week maandag dat onze inbreng door een aantal partijen niet op prijs werd gesteld. Dat vonden wij merkwaardig. Op ons document, waarin wij onze zorgen hebben geuit waar het naartoe gaat met de Global Goals, werd door geen van de partijen inhoudelijk ingegaan. Hoezeer je het ook oneens bent met een inbreng, het heeft ons erg teleurgesteld dat er niet inhoudelijk werd ingegaan op een inbreng van een fractie en deze alleen in algemene termen te blijven kwalificeren als ‘niet onze opvatting’. Onze fractie zal ten aller tijde elk debat aangaan op de inhoud, ook als deze wordt aangevraagd. Overigens is er een week eerder wel een debat gevoerd, maar dat betrof een politiek forum, die niet terug te zien is en waarbij er slechts een handjevol raadsleden (of forumleden) aan tafel zaten en alleen de portefeuillehouder aanwezig was, dus geen voltallige raad en college van B&W. En dat vinden we juist zo belangrijk; in de openbaarheid met de volledige raad kunnen debatteren over de toekomst van Oldenzaal.

We namen met de motie ook onze verantwoordelijkheid voor alle inwoners die op één of andere manier de dupe worden van de ideologie achter de Global Goals en de crisissen die dit met zich meebrengt: de ondernemer in de binnenstad die het moeilijk heeft door de stijgende prijzen en inflatie, de vele mensen in Oldenzaal die door de energiecrisis hun huis niet meer kunnen (of willen) verwarmen Of de jeugd die het, door de vele crisissen, nog moeilijker heeft om een plek voor zichzelf te vinden en om een toekomst op te bouwen. Wat dit met de Global Goals te maken heeft lees je op onze website.

Wij proberen onze verantwoordelijkheid te nemen voor alle Oldenzalers, omdat wij vinden dat we Oldenzaal moeten beschermen tegen de globalistische agenda van de SDG’s. Naïef? Zeker niet, want weerstand begint in onze ogen van onderop. Wij blijven altijd achter onze ideeën en kernwaarden staan. Dat we daardoor voor een andere partij niet als ‘verbindend’ te boek staan, het zij zo. Wij leggen eerst verantwoordelijkheid af aan onze kiezers en aan onze eigen kernwaarden.

Bekijk de inbreng van onze fractie om af te stappen van de Global Goals en onze eigen lokale doelstellingen te stellen en de reactie van de overige partijen daarop, hieronder terug.

27 november 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor SO dient motie in: Oldenzaal géén Global Goals-gemeente!

SO dient motie in: Oldenzaal géén Global Goals-gemeente!

Solidair Oldenzaal zal in de raadsvergadering van maandag 28 november 2022 een motie indienen. Wij vinden dat Oldenzaal géén Global Goals gemeente moet willen zijn. Waarom niet? Dat leggen we u in onderstaand stuk uit! Deze informatie is ook met alle raads- en forumleden gedeeld, zodat zij in de raadsvergadering een bewuste keuze kunnen maken! Vóór of tégen de WEF ideologie!

Lees verder

21 november 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor SO waarschuwt voor Global Goals

SO waarschuwt voor Global Goals

In het politiek forum van 21 november 2022 heeft Solidair Oldenzaal vragen gesteld aan het college over de Global Goals en wat dit betekent voor Oldenzaal. Een ernstige waarschuwing is uitgesproken dat deze Global Goals niet vrijblijvend zijn en concrete, realistische, problemen met zich meebrengt. De reactie van de overige raadsleden? ‘Wij zien het niet!’

Lees verder

28 maart 2022 Grety Reacties uitgeschakeld voor Inbreng SO duidingsdebat

Inbreng SO duidingsdebat

Op uitnodiging van de WG spraken we afgelopen dinsdag, 22 maart 2022, over onze overeenkomsten en verschillen. De WG ziet graag een continuering van de huidige coalitie. Wij zien liever een kleinere coalitie waarbij door wisselende meerderheden de thema’s voor de komende jaren aangevlogen kunnen worden. Doorgaan met de huidige coalitiepartijen betekent na deze raadsperiode dat er 8 jaar lang een machtsblok heeft bestuurd met een verhouding 17 versus 6. Als wisselgeld wordt daarom nu het raadsakkoord op hoofdlijnen ingebracht. Daarbij wordt aangedragen dat ook oppositiepartijen hiermee een vinger in de pap gaan krijgen, immers wordt er geen coalitieakkoord gesloten maar mogen alle partijen hun inbreng leveren aan een ‘raadsakkoord op hoofdlijnen.’ 

Lees verder

Scroll to top