Leefbaarheid

Inwonersraadpleging, wij vinden dat belangrijk!

Inwonersraadpleging – wij vinden dat belangrijk! De gemeente Eindhoven heeft een succesvolle inwonersraadpleging gehouden over wat de inwoners belangrijk vinden bij de opvang van vluchtelingen. Solidair Oldenzaal vindt het belangrijk […]

Betaalbare woningen, gebeurd er nog wat?

Motie betaalbare woningen – 16 weken verder Solidair Oldenzaal heeft 27 november 2023 een motie ingediend waarin we het college oproepen om meer de raad te betrekken bij het realiseren […]

Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen Solidair Oldenzaal ziet het woondossier als één van de grootste uitdagingen de komende jaren. Wij willen zo snel mogelijk terug naar een gezonde woningmarkt. Daar […]

Ondersteuning voor De Höfte in 2024

Amendement van Solidair Oldenzaal betreffende bespreekvoorstel ‘voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek’. Solidair Oldenzaal is voor ondersteuning van De Höfte omdat deze een zeer belangrijke educatieve […]

Polarisatie vermijden in Programmabegroting 2024

Amendement 1 van Solidair Oldenzaal betreffende bespreekvoorstel ‘voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek’. Solidair Oldenzaal vind dat de verwijzing naar de Global Goals een onnodige polarisatie […]

Professionalisering Twente FM

Motie van de fractie van Solidair Oldenzaal en Groenlinks, Investering lokale democratie, TwenteFM De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023, Constaterende dat: 1. De […]

Pas op mijn fiets!

Motie – structurele invulling geven aan bewaakte fietsenstalling Nagelstraat Helaas is het nodig om een betere bewaking voor fietsen te krijgen in deze tijd. Solidair Oldenzaal pleit dan ook voor […]

Licht op onze Plechelmus

Motie – interne aanlichting glas-in-lood-ramen Plechelmus-basiliek Solidair Oldenzaal wil graag de Plechelmus, onze trots, een mooiere uitstraling in de avonduren geven door de glas-in-lood ramen van binnenuit te verlichten. Dit […]

40 voetbalvelden vol zonnepanelen in Oldenzaal?

Zonnevelden; 40 voetbalvelden vol in Oldenzaal? Het college heeft besloten om in te zetten op extra zonnevelden, 20 hectare maar liefst. Dat zijn ongeveer veertig voetbalvelden. Het college geeft in […]

Flexwoningen in Oldenzaal

Solidair Oldenzaal voor flexwoningen in Oldenzaal We weten allemaal dat de druk op de woningmarkt enorm is. Zo ook in Oldenzaal. Woningzoekenden hebben in Oldenzaal te maken met een lange […]

1000 extra woningen in Oldenzaal?

Kan dat? 1000 extra woningen in Oldenzaal? In de raadsvergadering van 6 maart 2023 betoogt Rutger Bouwman over de uitwerking van het college over de programmabegroting n.a.v. het Raadsprogramma 2022-2026. […]

Vraag: nieuw energiecontract

Solidair Oldenzaal heeft de volgende vragen aan het college gesteld op 9 oktober 2022. Het betreffen vragen rondom het nieuwe energiecontract van gemeente Oldenzaal.

Opvang statushouders in hotel De Kroon

Onze fractie is onaangenaam verrast door de gang van zaken rondom de toewijzing van statushouders in hotel de Kroon. Vooropgesteld: wij zijn niet tegen de opvang van statushouders, je kunt […]

Blog – Verduurzamen is vooruit kijken!

Op naar een duurzaam Twente De klimaatdoelen van 2030 en 2050 verplichten ons te innoveren op het gebied van energieverbruik, CO2-uitstoot, energieopwekking en energieopslag. Voor de doelen van 2030 moet […]

In gesprek met Hetty Toirkens

Solidair Oldenzaal ging in gesprek met de lokale vereniging Noabershof Olznl. Hetty Toirkens vertelt over het concept Knarrenhof. Kijk en beluister de podcast, aflevering 1.

De Knarrenhof: het vliegwiel voor noaberschap en doorstroming op de huizenmarkt

Solidair Oldenzaal heeft onlangs haar verkiezingsprogramma gepubliceerd. Daarin valt te lezen dat Solidair Oldenzaal het noaberschap hoog in het vaandel heeft staan en woningen wil bouwen naar behoefte, waarbij de […]

Scroll to top