Nieuws

9 oktober 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor Vraag: nieuw energiecontract

Vraag: nieuw energiecontract

Solidair Oldenzaal heeft de volgende vragen aan het college gesteld op 9 oktober 2022.

Het betreffen vragen rondom het nieuwe energiecontract van gemeente Oldenzaal.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal
Ganzenmarkt 1 7571 CD OLDENZAAL

 

Oldenzaal, 9 oktober 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan college inzake nieuw energiecontract

Geacht college van B&W,
Op 2 september jongstleden kwam het nieuws naar buiten dat de Twentse gemeenten een nieuw energiecontract hebben afgesloten. Daarbij zouden de Twentse gemeenten vier keer duurder uit zijn in vergelijking met het oude contract. Vattenfall blijkt de nieuwe energieleverancier te zijn. De raad is meermaals via raadsinfobrieven geïnformeerd over de voortgang van het afsluiten van een nieuw energiecontract. Solidair Oldenzaal heeft desondanks de volgende vragen.

1. Welke gebouwen worden er verwarmd met energie dat valt onder het nieuwe energiecontract?;
2. Kennen deze gebouwen een energielabel?;

a. Zo nee, waarom niet? Is het college voornemens om energielabels aan te vragen?;
b. Zo ja, kunnen wij een overzicht ontvangen van het energielabel per gebouw?;

3. Bij welke gebouwen betaalt de huurder/gebruiker de energielasten?;
4. Wat waren de totale kosten per jaar voor de gemeente onder het oude energiecontract?;
5. Wat worden de nieuwe kosten per jaar voor de gemeente op basis van een continuering van het huidige verbruik?;
6. Wat zijn de energiekosten voor de gemeente de afgelopen 3 jaren geweest?;
7. Is er met het nieuwe contract sprake van een vast of variabel energiecontract?;
8. Gaat het college maatregelen nemen om de kosten te drukken?;

a. Zo ja, welke?;

9. Wat zijn de gevolgen voor de gebruikers van de gebouwen?;
10. Kloppen de geluiden dat Rusland met dit nieuwe energiecontract uiteindelijk meer geld ontvangt dan onder het oude contract?;
11. Kloppen de geluiden dat de energie die Vattenfall levert, indirect afkomstig is uit Rusland?;

b. Zo nee, waar haalt Vattenfall haar energie vandaan?;

12. Hoe wil het college de extra kosten dekken?

Uiteindelijk bleek de druk om een nieuw contract af te sluiten niet zo hoog te zijn als men in eerste instantie deed voorkomen. Enkele gemeenten in Nederland hebben er voor gekozen om niet mee te gaan in de dwang van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze gemeenten zijn uiteindelijk goedkoper uit.

13. Waarom is het college wel meegegaan in de dwang van het ministerie?;
14. Heeft het college overwogen om het oude contract te behouden?;
15. Is het college het met ons eens dat het beter was geweest om standvastiger te zijn door het oude contract te behouden?;
16. Welke alternatieven lagen er op tafel voor het afsluiten van een nieuw energiecontract?;
17. Is het college voornemens om een compensatie te vragen bij het Rijk?;

a. Zo nee, waarom niet?;
b. Is het college voornemens om op een andere manier hun afkeuring te laten blijken richting het ministerie?

In afwachting van uw antwoorden,

Een vriendelijke groet namens de fractie van Solidair Oldenzaal,

Scroll to top