Verantwoordelijkheid van de lokale overheid

De tijd is aangebroken dat de lokale overheid haar verantwoordelijkheid neemt in het coronabeleid, in het belang van alle inwoners van Oldenzaal. De door de Rijksoverheid genomen maatregelen hebben immense gevolgen voor de Nederlandse economie, de jongeren, de armen en de ouderen. Het heeft ook zeker gevolgen voor de saamhorigheid in de Oldenzaalse samenleving.
Solidair Oldenzaal is van mening dat er te weinig wordt gekeken naar een afweging tussen de beperking van de maatregelen en wat nog wél kan. Ondernemers met goede ideeën over hoe zij veilig open zouden kunnen, vangen bot. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen van onlogische regels die klakkeloos worden nageleefd, terwijl eigen initiatief binnen de wettelijke kaders wordt afgestraft. Solidair Oldenzaal wil het juist omdraaien en samen met
ondernemers, inwoners en het gemeentebestuur kijken naar wat er wél kan, wat zinnig (of onzinnig) is en waar écht meer ruimte nodig is.

Geen CTB-systeem in Oldenzaal

Het CTB-systeem (Coronatoegangsbewijs) is ons grootste bezwaar tegen het coronabeleid. Het CTB-systeem dat er volgens ex-minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, nooit zou komen. Door middel van het CTB-systeem worden inwoners op basis van hun medische gegevens buitengesloten. De overheid bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden iemand weer toegang heeft tot het maatschappelijk leven. Dat vinden wij onacceptabel. Een systeem waarbij inwoners aan de deur kunnen worden geweigerd, past niet in een stad als Oldenzaal en in een land als Nederland. Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. Een medische status mag nooit een reden zijn om iemand uit het sociale leven te weren.

Inmiddels blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het CTB-systeem in de vorm van 2G (genezen of gevaccineerd) en 3G (getest, genezen of gevaccineerd) achterhaald is en dat het nauwelijks iets bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus.

Standpunten:

• Lokale overheid moet meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor gevolgen van
landelijk beleid voor haar inwoners;
• Eigen initiatief van ondernemers zoveel mogelijk stimuleren: meedenken in plaats
van afstraffen;
• Coronamaatregelen en de bijbehorende maatschappelijke effecten afwegen
tegen andere belangen in de Oldenzaalse samenleving;
• Afschaffing van het CTB-systeem.

Contact

Adres:

Postbus 81
7570 AB Oldenzaal

Tel:

+31 6 30674662

Email:

info@solidair-oldenzaal.nl
Scroll to top