Solidariteit onder bevolkingssamenstelling

 Een gevarieerde en diverse Oldenzaalse bevolkingssamenstelling kan de gemeenschap in
balans houden. Hierbij is het wel van belang dat er solidariteit is binnen de Oldenzaalse
gemeenschap. De balans mag niet verstoord worden door top-down beslissingen vanuit Den
Haag. Het aantal statushouders dat een gemeente toegewezen krijgt, moet passen bij wat
een gemeente aankan zodat ze ook welkom zijn en een plek kunnen krijgen in ons midden.
Dit is belangrijk omdat de gemeente zich op die manier beter kan inzetten voor het
integratietraject van statushouders.

Lokaal maatwerk bij integratietrajecten

 Wij zetten graag in op lokaal maatwerk bij integratietrajecten om zo de weg voor
statushouders naar de arbeidsmarkt te verkleinen en ze te binden aan onze inwoners. Een
asielzoeker die in het land van herkomst advocaat was kan een ander integratietraject
aangeboden worden dan iemand die niet geschoold is. Integratietrajecten moeten zo
ingericht zijn, dat de statushouder na zijn traject makkelijk door kan stromen naar de
arbeidsmarkt. Het kunnen participeren in de Oldenzaalse samenleving moet het doel zijn van
de integratietrajecten.

Iedereen doet mee!

 Wij geloven in eerlijke en gelijke kansen voor iedereen. Wij willen Noaberschap stimuleren:
dat we naar elkaar omkijken, elkaar meer ontmoeten en niemand uitsluiten. De diversiteit
onder de Oldenzaalse inwoners is toegenomen. Deze inwoners moeten elkaar kunnen
blijven ontmoeten. Trajecten zoals “Taalmaatjes”, waarbij vrijwilligers en statushouders
elkaar kunnen ontmoeten, kunnen veel bijdragen aan de integratie van statushouders en de
solidariteit onder de inwoners.

Standpunten:

• Integratietrajecten op maat;
• We willen Noaberschap stimuleren in onze stad;
• Trajecten zoals “Taalmaatjes” stimuleren.

Contact

Adres:

Postbus 81
7570 AB Oldenzaal

Tel:

+31 6 30674662

Email:

info@solidair-oldenzaal.nl
Scroll to top