Passend onderwijs

Goed onderwijs is van groot belang voor de Oldenzaalse samenleving. Zo kan een goede opleiding bijdragen aan meer toekomstperspectief, het vinden van een baan en het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden.
Wij vinden het van belang dat onderwijs aansluit bij de ontwikkelingen van de maatschappij. Talentontwikkeling en zelfredzaamheid moeten zoveel mogelijk worden bevorderd. Baankansen worden daardoor vergroot. Dit helpt onze jeugd niet alleen vooruit, maar verkleint ook de kans op armoede of de inschakeling van hulpverlening. Scholen kunnen daarnaast ondersteund worden in de signalering van kindermishandeling.

Kleinschaligheid in het onderwijs

Wij streven naar onderwijs waarbij er meer aandacht kan zijn voor het individu. Voor de (sociale)ontwikkeling en het welbevinden van een kind is het van groot belang om meer individuele aandacht aan een leerling te kunnen schenken. Kleinere klassen dragen daaraan bij. Solidair Oldenzaal behoudt graag in elke wijk minimaal een basisschool. Een basisschool waar laagdrempeligheid centraal staat. Dit zorgt voor een vertrouwde en veilige leeromgeving.

Aandacht voor de rijke historie van Oldenzaal

De Oldenzaalse jeugd moet zich kunnen ontplooien naar hun kwaliteiten en wensen. Opleidingsniveau is daaraan ondergeschikt. We willen onze jongeren meer binden aan de stad. Om te beginnen door meer aandacht te besteden op scholen aan de rijke historie van Oldenzaal. Hierdoor zal de Oldenzaalse jeugd meer gevoel krijgen bij onze mooie stad.

Zwemonderwijs

We leven in een waterrijk land. De zwemveiligheid rondom zwembaden, plassen en meren kan gewaarborgd worden door in te zetten op goede zwemvaardigheden. Naast de reguliere zwemlessen zien we graag dat het schoolzwemmen weer teruggebracht wordt in het onderwijspakket.

Standpunten:

• Onderwijsaanbod aanpassen aan de ontwikkelingen in de maatschappij;
• Scholen meer ondersteuning bieden bij het kunnen signaleren van
kindermishandeling;
• Scholen niet laten fuseren; minimaal één basisschool per wijk behouden;
• Kleinere klassen creëren met meer ruimte voor het individu;
• Meer cultuurhistorische vorming in het onderwijsaanbod;
• Oldenzaalse historie meer aandacht geven op scholen;
• Schoolzwemmen terugbrengen in het onderwijspakket.

Contact

272605540_118278650730669_1960420013775094101_n

Adres:

Postbus 81
7570 AB Oldenzaal

Tel:

+31 6 30674662

Email:

info@solidair-oldenzaal.nl
Scroll to top