Wonen

Solidair Oldenzaal wil dat de stad aantrekkelijk en leefbaar blijft voor al onze inwoners. Een
fijne leefomgeving met voldoende beschikbare, geschikte en betaalbare woningen. Een
schaarste aan geschikte woningen en de daardoor onbetaalbare koop- en huurprijzen
zorgen ervoor dat goed wonen voor veel mensen slechts een droom is. Bouwen van
woningen naar behoefte is de leidraad. Solidair Oldenzaal biedt graag gelijke kansen voor
iedereen op de woningmarkt. Voorrang voor statushouders is dus niet de bedoeling.

Architectuur en stedenbouw

Solidair Oldenzaal ziet graag meer aandacht voor architectuur. Te uniforme verfraaiing en
verbijzondering in de hedendaagse architectuur is Solidair Oldenzaal een doorn in het oog.
Klassieke barok-achtige details in gevels zijn nauwelijks nog terug te vinden bij nieuwbouw.
Solidair Oldenzaal moedigt deze en andere vormen van architectuur juist aan. Klassieke
architectuurvormen geeft de stad meer connectie met het rijke Oldenzaalse verleden en
geeft met name de historische kern karakter.
Realisatie van hoogbouw moet aansluiten bij de Oldenzaalse schaal en verdient een
kritische massastudie. In plaats van rendement moet de menselijke maat bij nieuwbouw
centraal staan.

Milieu en duurzaamheid

Een groene woon- en leefomgeving draagt bij aan het welbevinden van de mens, het helpt tegen hittestress en het voorkomt extra wateroverlast tijdens natte perioden. Solidair Oldenzaal ziet daarom graag dat de Groenstructuurvisie meer status krijgt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Solidair Oldenzaal ziet graag dat er geïnvesteerd wordt in bewezen duurzaamheidsoplossingen die tegen redelijke kosten en technische inzichten gerealiseerd kunnen worden. Voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen, zoals windmolens en zonnevelden, moeten altijd afgewogen worden naar lokale schaal en impact. Een kosten-batenanalyse mag daarin logischerwijs niet ontbreken.

Standpunten:

• Bouwen naar woningbehoefte;
• Gelijke behandeling op de woningmarkt;
• Geen voorrang aan statushouders. Elke inwoner van Oldenzaal moet dezelfde kans
krijgen op het vinden van een woning;
• Meer aandacht en ruimte voor klassieke architectuur;
• Hoogbouw moet aansluiten bij de Oldenzaalse schaal en verdient een kritische
massastudie;
• Menselijke maat staat bij nieuwbouw centraal, niet het rendement;
• Groenstructuurvisie meer betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen;
• Duurzaamheidsmaatregelen, zoals windmolens en zonnevelden, moeten altijd
afgewogen worden naar lokale schaal en impact door middel van een kostenbatenanalyse.

Contact

Adres:

Postbus 81
7570 AB Oldenzaal

Tel:

+31 6 30674662

Email:

info@solidair-oldenzaal.nl

This is custom heading element

Scroll to top