Sport en bewegen

Beweging is goed voor lichaam en geest. Sport moet voor jong en oud toegankelijk én laagdrempelig zijn. Solidair Oldenzaal ziet graag meer verbinding tussen sportfaciliteiten onderling en meer verbinding tussen zorg- en welzijnspartners. Solidair Oldenzaal maakt zich zorgen om het sportaanbod in Oldenzaal. Met name de zaalsporten hebben het in deze crisis zwaar te verduren. Beweging en sport is altijd essentieel, maar vooral in een
gezondheidscrisis als deze. Sportscholen en –verenigingen zouden in principe nooit gesloten mogen worden. Solidair Oldenzaal vindt het absoluut ondenkbaar dat er toegangsrestricties gelden bij een sportschool of –vereniging.

Buurthuizen in elke wijk

Oldenzaal bezit een rijke culturele historie. Oldenzaal is door de jaren heen gegroeid en
veranderd. Om de Oldenzaalse noabercultuur in stand te houden is het van belang mensen
bij elkaar te brengen. Zo vergroot je de kennis over en verbondenheid met elkaar. Cultuur
houdt bij ons niet op bij het Stadstheater. We zien graag dat Oldenzalers, met in het
bijzonder de jeugd, meer betrokken worden bij culturele activiteiten. Dit kan alleen als er ook
mogelijkheden zijn voor het uitoefenen van culturele activiteiten. Waar vroeger de
buurthuizen floreerden in onze stad zijn deze tegenwoordig te summier aanwezig, wat zorgt
voor culturele verloedering. Het terugbrengen van de buurthuizen op wijkniveau is voor
Solidair Oldenzaal daarom erg belangrijk. Ook willen wij ons hard maken voor meer
uitgaansmogelijkheden voor de Oldenzaalse jeugd.

Standpunten:

• Geen restricties op sportscholen en sportverenigingen;
• Geen sportscholen en sportverenigingen meer sluiten in een lockdown;
• Solidair Oldenzaal denkt in oplossingen: hoe kunnen we sportscholen openhouden
en beweging promoten?;
• Meer uitgaansmogelijkheden voor de jeugd zodat zij in Oldenzaal kunnen uitgaan en
zij elkaar in de stad kunnen ontmoeten;
• Meer ontmoetingsplekken realiseren voor jongeren;
• Ontmoetingsplekken creëren die voor alle doelgroepen toegankelijk zijn;
• Buurthuizen faciliteren: in iedere wijk één;
• Overgewicht tegengaan door een gezonde
levenswijze te stimuleren.

Contact

Adres:

Postbus 81
7570 AB Oldenzaal

Tel:

+31 6 30674662

Email:

info@solidair-oldenzaal.nl
Scroll to top