Invoeren van het lokale referendum

Wij zien schaalvergroting, toenemende digitalisering en kille efficiëntie door toenemende bureaucratisering als een bedreiging voor Oldenzaal. De menselijke maat zijn we daardoor steeds meer uit het oog verloren. Bij de menselijke maat hoort ook betrokken kunnen zijn bij onze leefomgeving. Wij staan dan ook voor het invoeren van het lokale referendum. Solidair Oldenzaal is van mening dat er genoeg onderwerpen zijn waar burgerlijke inspraak wenselijk is en waar een meerderheid over zou moeten kunnen beslissen. De landelijke en de lokale politiek verschuilt zich veel achter adviezen van externe partijen. Het wordt tijd dat de politiek weer zelf beslissingen durft te nemen en hier ook de verantwoordelijkheid voor gaat dragen.
De oude Oldenzaalse politiek vervreemdt zich steeds verder van onze inwoners. Voor Solidair Oldenzaal is het belangrijk dat de Oldenzaalse inwoners zich in ieder geval weer actief betrokken gaan voelen bij lokale besluiten.
Er hoeft niet direct gekozen te worden voor een bindend referendum. Inwoners kunnen in eerste instantie gebruik maken van een raadgevend referendum en in ieder geval (digitaal) aangeven wat zij van gemeentelijk beleid vinden. Te denken valt aan een rating-systeem waarbij iemand één tot vijf sterren toe kan kennen aan plannen van de gemeente.

Samenwerking met omliggende gemeenten

De gemeente Oldenzaal werkt op verschillende beleidsterreinen samen met omliggende
gemeenten. Solidair Oldenzaal ziet hier een meerwaarde in. Gemeenten kunnen elkaar
namelijk helpen en veel van elkaar leren, omdat we op veel terreinen veel raakvlakken en
opgaves hebben.

Standpunten:

• De menselijke maat moet terug in onze democratische besluitvorming;
• Lokaal raadgevend referendum invoeren om inwoners meer inspraak te geven;
• Ratingsysteem invoeren waarbij inwoners hun mening kunnen geven over
gemeentelijk beleid;
• Behoud van regionale samenwerking en waar mogelijk intensiveren.

Contact

Adres:

Postbus 81
7570 AB Oldenzaal

Tel:

+31 6 30674662

Email:

info@solidair-oldenzaal.nl
Scroll to top