Actieve steun aan het MKB

Solidair Oldenzaal wil actief steun bieden aan het MKB in deze moeilijke tijden. In plaats van
financiële steun voor het “QR-systeem”, ziet Solidair Oldenzaal liever deze financiële steun
ten goede komen aan alle Oldenzalers.

Gevarieerde bedrijfssamenstelling

Solidair Oldenzaal hecht er waarde aan dat de gemeente, naast de werking van de vrije
markt, waar mogelijk sturing geeft aan een diverse bedrijfssamenstelling. Zowel in de
binnenstad als op het industrieterrein. Een gezonde lokale economie met een gevarieerd
productieaanbod leidt tot grotere zelfvoorziening en minder afhankelijkheid van andere
regio’s.

Versoepeling in vergunningverlening

De vergunningverlening voor activiteiten en evenementen moet versimpeld worden. Door verschillende ongelukken in het verleden waarbij de vergunningverlening niet op orde was, zijn vergunningaanvragen dusdanig dichtgetimmerd dat er een enorme drempel is ontstaan om nog spontaan in Oldenzaal leuke evenementen te organiseren. De aanvraag-structuur is te bureaucratisch en moet waar mogelijk versimpeld worden. We hopen dat de nieuwe Omgevingswet hier verandering in gaat brengen.

Gelijke behandeling van de klant en werknemer

In het kader van gelijke behandeling mag de winkelier geen klanten op basis van hun
medische status weigeren. Hetzelfde geldt voor de werkgevers: ook zij zouden hun
werknemers niet mogen selecteren op basis van hun medische status. Elke Oldenzaalse
onderneming telt en is dus essentieel.

Steun aan de boeren in de regio

Ook agrariërs vindt Solidair Oldenzaal essentieel binnen onze regio. Voedselvoorziening is erg belangrijk voor de gehele regio. Wij willen de agrarische sector in stand houden en niet in de uitverkoop doen. Solidair Oldenzaal promoot het kopen van levensmiddelen direct bij de boeren in de Oldenzaalse omgeving.

Standpunten:

• Elke onderneming is essentieel voor onze stad;
• Een winkelier mag geen klanten weigeren op basis van medische gegevens;
• Wij zijn tegen een samenleving waarbij een QR-code bepaalt of iemand ergens naar
binnen mag;
• Werkgevers mogen hun werknemers niet selecteren/weigeren op basis van hun medische gegevens. Wij pleiten voor een gelijke behandeling van iedereen;
• Vergunningaanvragen voor activiteiten en evenementen moet worden versimpeld;
• Agrarische sector in Oldenzaalse omgeving in stand houden en ondersteunen door
lokaal te kopen.

Contact

Adres:

Postbus 81
7570 AB Oldenzaal

Tel:

+31 6 30674662

Email:

info@solidair-oldenzaal.nl
Scroll to top