Goederenvervoer over het spoor

Solidair Oldenzaal is tegen een Noordtak van de Betuweroute door Twente. Dit leidt tot vernietiging van natuur bij de Boerskotten, teloorgang van het Lonnekermeer en/of giftreinen door onze woonwijken. Daarnaast maakt Solidair Oldenzaal zich zorgen om de veiligheid op en rondom het spoor. Via het spoor worden veel gevaarlijke stoffen vervoerd. Dat is niet zonder risico. Nog steeds staan regelmatig giftreinen stil in Oldenzaal, omdat de papieren niet in orde zijn en Nederland niet in mogen. Ongelukken op het spoor met gevaarlijke stoffen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Hoewel er internationale wetgeving bestaat omtrent vervoer van gevaarlijke stoffen en de Inspectie Leefomgeving Transport (ILT) daar toezicht op houdt,
zijn er af en toe incidenten. Solidair Oldenzaal vindt dit zorgelijk en ziet graag dat de gemeente actief monitort en in gesprek blijft met de verschillende instanties om het aantal incidenten tot een minimum te beperken.

Ook als het gaat om een gezonde leefomgeving maakt Solidair Oldenzaal zich zorgen. Hoewel het materieel van treinwagons steeds stiller wordt, blijkt dat in de praktijk nog niet het geval. Geluid en trillingen veroorzaken bij veel omwonenden rondom het spoor gezondheidsklachten, zoals een verstoorde nachtrust. Hoewel ProRail eindverantwoordelijk is voor de productie van geluid afkomstig van het spoor, ziet Solidair Oldenzaal graag dat de gemeente actief een rol gaat spelen in de beheersbaarheid van geluid en trillingen. In algemene zin staat Solidair Oldenzaal voor het terugdringen van het aantal vervoersbewegingen over het spoor.

Veiligheid in schoolomgevingen

Solidair Oldenzaal wil meer aandacht voor verkeersveilige schoolomgevingen. Naast een
maximumsnelheid van 30 km/h zijn aanvullende maatregelen nodig voor nog meer
veiligheid. We maken graag met scholen, kinderen en omgeving hiervoor duidelijke plannen.
Hierbij kan worden gedacht aan aanpak van onveilige kruispunten en verkeersremmende
maatregelen. Maar ook aan campagnes op scholen waarbij ouders worden aangemoedigd
om zoveel mogelijk met de fiets of lopend hun kinderen naar school te brengen.

Sociale veiligheid

Een veilige stad is een fijne plek om te wonen. Gelukkig komt er in Oldenzaal relatief minder criminaliteit voor dan in andere steden. In veel wijken letten de inwoners op elkaar. Zij blijven in contact met elkaar via buurtapps en waarborgen hiermee hun eigen veiligheid en die van hun buren. Solidair Oldenzaal wil deze vorm van Noaberschap nog meer aanmoedigen. Nog niet elke straat is al in verbinding met elkaar via zo een buurtapp. Volgens Solidair Oldenzaal kunnen deze buurtapps preventief helpen in de bestrijding van criminaliteit. Buren kunnen elkaar op de hoogte houden als ze iets vreemds zien of horen en kunnen zo woninginbraken voorkomen. Ook voor de politie geldt dat menselijkheid en laagdrempeligheid belangrijker moet worden. In plaats van een afstandelijk en groot politieapparaat ziet Solidair Oldenzaal liever dat de wijkagent weer een grotere rol krijgt in de wijk.

Standpunten:

• Actieve monitoring van vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor;
• Actieve houding ten aanzien van het terugdringen van het aantal
vervoersbewegingen over het spoor;
• Het gebruik van buurt-apps onder inwoners stimuleren;
• De rol van de wijkagent vergroten;
• Behoud en realisatie van veilige schoolomgevingen;
• Ouders stimuleren hun kinderen te voet of op de fiets naar school te brengen.

Contact

Adres:

Postbus 81
7570 AB Oldenzaal

Tel:

+31 6 30674662

Email:

info@solidair-oldenzaal.nl
Scroll to top