Democratie en Samenleving

Inwonersraadpleging, wij vinden dat belangrijk!

Inwonersraadpleging – wij vinden dat belangrijk! De gemeente Eindhoven heeft een succesvolle inwonersraadpleging gehouden over wat de inwoners belangrijk vinden bij de opvang van vluchtelingen. Solidair Oldenzaal vindt het belangrijk […]

Franciscus, terug naar school?

Franciscusschool verbouwing – laatste rekenfoutje? We zijn blij dat de verbouw van de Franciscusschool kan beginnen. Wij benoemden dat we blij waren dat het college de extra kosten van ruim […]

Betaalbare woningen, gebeurd er nog wat?

Motie betaalbare woningen – 16 weken verder Solidair Oldenzaal heeft 27 november 2023 een motie ingediend waarin we het college oproepen om meer de raad te betrekken bij het realiseren […]

Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen Solidair Oldenzaal ziet het woondossier als één van de grootste uitdagingen de komende jaren. Wij willen zo snel mogelijk terug naar een gezonde woningmarkt. Daar […]

Carnavalesk Confettidorp

Confettidorp Tijdens afgelopen carnaval ontstond er een maatschappelijke discussie over het confettidorp. Onze fractie heeft hierop reacties uit de samenleving mogen ontvangen. Er rijzen veel vragen bij onze inwoners. Voor […]

Programmabegroting 2024

De Programmabegroting Het was een mooi debat waarbij de verschillen tussen partijen zichtbaar werden. Wij maakten een rondje door Oldenzaal om te laten zien waarom wij zien dat dossiers als […]

Ondersteuning voor De Höfte in 2024

Amendement van Solidair Oldenzaal betreffende bespreekvoorstel ‘voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek’. Solidair Oldenzaal is voor ondersteuning van De Höfte omdat deze een zeer belangrijke educatieve […]

Polarisatie vermijden in Programmabegroting 2024

Amendement 1 van Solidair Oldenzaal betreffende bespreekvoorstel ‘voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek’. Solidair Oldenzaal vind dat de verwijzing naar de Global Goals een onnodige polarisatie […]

Professionalisering Twente FM

Motie van de fractie van Solidair Oldenzaal en Groenlinks, Investering lokale democratie, TwenteFM De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023, Constaterende dat: 1. De […]

Pas op mijn fiets!

Motie – structurele invulling geven aan bewaakte fietsenstalling Nagelstraat Helaas is het nodig om een betere bewaking voor fietsen te krijgen in deze tijd. Solidair Oldenzaal pleit dan ook voor […]

Licht op onze Plechelmus

Motie – interne aanlichting glas-in-lood-ramen Plechelmus-basiliek Solidair Oldenzaal wil graag de Plechelmus, onze trots, een mooiere uitstraling in de avonduren geven door de glas-in-lood ramen van binnenuit te verlichten. Dit […]

Flexwoningen in Oldenzaal

Solidair Oldenzaal voor flexwoningen in Oldenzaal We weten allemaal dat de druk op de woningmarkt enorm is. Zo ook in Oldenzaal. Woningzoekenden hebben in Oldenzaal te maken met een lange […]

40 voetbalvelden vol zonnepanelen in Oldenzaal?

Zonnevelden; 40 voetbalvelden vol in Oldenzaal? Het college heeft besloten om in te zetten op extra zonnevelden, 20 hectare maar liefst. Dat zijn ongeveer veertig voetbalvelden. Het college geeft in […]

Woningen gesloopt voor parkeerplaatsen

In de Raadsvergadering van 22 mei 2023 stelt Rutger Bouwman mondelinge vragen over het besluit dat de gemeenteraad op 25 oktober 2021 inzake het integrale plan van Jumbo Kuipers heeft […]

SO vragen over kosten en nut van het Participatieplatform

In de raadsvergadering van 22 mei 2023 stelt Ruby Berger mondelinge vragen over het toekomstige participatieplatform Consul, waar de raad in 2021 heeft besloten dat participatie een speerpunt zal moeten […]

Waterberging op de Quick velden 9-10

Het college heeft, na het doen van een onderzoek, besloten om de voormalige Quick’20-velden 9 en 10 (langs de Rondweg) te gebruiken voor waterberging. Er had ook woningbouw gerealiseerd kunnen […]

SO keurt eigenhandige uitvoering van raadsbesluit af

Aan het eind van de vergadering van 17 april kwamen wij op voor de positie van de gemeenteraad. Dit naar aanleiding van de ingebrachte motie van D66. Op 7 november […]

Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt

Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt In de raadsvergadering van 6 maart 2023 betoogt Rutger Bouwman over het besluitvoorstel van het Rapport Binnenstadsplan van de Rekenkamercommissie Noordoost-Twente en brengt […]

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vind van niet! In de raadsvergadering van 6 maart 2023 reageert Rutger Bouwman op het amendement van de PvdA over Sportcentrum Vondersweijde, waarbij ze willen onderzoeken […]

1000 extra woningen in Oldenzaal?

Kan dat? 1000 extra woningen in Oldenzaal? In de raadsvergadering van 6 maart 2023 betoogt Rutger Bouwman over de uitwerking van het college over de programmabegroting n.a.v. het Raadsprogramma 2022-2026. […]

Discussie in Raad over Paasvuren in Oldenzaal

Paasvuren in Oldenzaal voorgoed gedoofd? Afgelopen maandag, 19-12-2022, dienden wij een motie in om als gemeente garant te staan voor eventuele incidenten bij het Oldenzaals Paasvuur. Dit naar aanleiding van […]

Motie: garantstelling Paasvuren in Oldenzaal- afgewezen

Paasvuren in Oldenzaal voorgoed gedoofd? Vanavond 19-12-2022 dienden wij als Solidair Oldenzaal een motie in om als gemeente garant te staan voor eventuele incidenten bij het Oldenzaals Paasvuur. Dit naar […]

Global Goals, het verschil tussen SO en andere partijen

Solidair Oldenzaal kiest voor lokale doelen, rest van de raad ziet liever Global Goals In een notendop het verschil tussen Solidair Oldenzaal en de overige partijen in de raad. Onze […]

Global Goals, wat is het probleem?

                               DE IDEOLOGIE VAN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)    VAN DEMOCRATIE NAAR MONDIAAL COMMUNISME?   NOVEMBER 2022 SOLIDAIR OLDENZAAL – LOKALE POLITIEKE PARTIJ WWW.SOLIDAIR-OLDENZAAL.NL     Inhoud 1. […]

Motie: loslaten Global Goals, omarmen BoesGoals – afgewezen

Solidair Oldenzaal heeft in de raadsvergadering van maandag 28 november 2022 de onderstaande motie ingediend. Deze motie is : Afgewezen

Scroll to top