Nieuws

22 mei 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor SO vragen over kosten en nut van het Participatieplatform

SO vragen over kosten en nut van het Participatieplatform

In de raadsvergadering van 22 mei 2023 stelt Ruby Berger mondelinge vragen over het toekomstige participatieplatform Consul, waar de raad in 2021 heeft besloten dat participatie een speerpunt zal moeten worden in de komende termijn. Naar aanleiding van een toenmalige motie is er marktverkenning gedaan naar de beste optie voor een platform waarin de burger meer kan participeren.

Het voorstel voor de aanschaf van het participatieplatform is, met uitzondering van een voor-stem van onze fractie, aangenomen. Besloten is het eerste jaar de kosten van 22.325 euro te dekken uit de Algemene Reserves. Daarnaast is een extra boost van 80.000 euro nodig voor een goede start. Ook deze kosten worden gedekt uit de Algemene Reserves. Vervolgens zijn de jaarlijkse kosten 15.175 euro. 1

De fractie van Solidair Oldenzaal vraagt zich af:

1. Wat is de stand van zaken van de implementatie van dit participatieplatform?;

2. Worden de jaarlijkse kosten, gezien de inflatie, nog steeds beraamd op 15.175 euro?;

3. Is de benodigde boost van 80.000 euro nog steeds voldoende, of zal de raad rekening moeten houden met een verhoging hiervan?;

4. Hoeveel van dit krediet is al gespendeerd voor een goede start van dit platform?;

5. Wanneer kan de inwoner van Oldenzaal voor het eerst kennismaken met de naam en het doel van deze tool? De pagina www.oldenzaal.nl/praatmee waar naar gerefereerd wordt, bestaat niet meer;

6. Onze fractie heeft ontdekt dat elke internetgebruiker, ook niet-Oldenzalers, zich kunnen aanmelden op dit participatieplatform en zijn of haar mening geven (zie participatieplatform Enschede). Hoe onderscheidt het college de meningen van internetgebruikers en specifiek de Oldenzalers om tot een representatieve beeldvorming te komen?

 

Scroll to top