kosten

27 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Franciscus, terug naar school?

Franciscus, terug naar school?

Franciscusschool verbouwing – laatste rekenfoutje?

We zijn blij dat de verbouw van de Franciscusschool kan beginnen. Wij benoemden dat we blij waren dat het college de extra kosten van ruim 2 miljoen extra voor de verbouwing van de Franciscusschool heeft onderbouwd.

We hopen dat dit het laatste rekenfoutje is geweest als het gaat om onderwijshuisvesting.

26 juni 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor 40 voetbalvelden vol zonnepanelen in Oldenzaal?

40 voetbalvelden vol zonnepanelen in Oldenzaal?

Zonnevelden; 40 voetbalvelden vol in Oldenzaal?

Het college heeft besloten om in te zetten op extra zonnevelden, 20 hectare maar liefst. Dat zijn ongeveer veertig voetbalvelden. Het college geeft in haar zonneveldenbeleid aan dat dit een wel erg ambitieuze doelstelling is. Informatie uit het Politiek Forum leert ons ook dat er geen plek voor is om zo een grote hoeveelheid in één keer te plaatsen en dat het dus geen zonneveld wordt, maar zonneveldjes versnipperd over heel Oldenzaal. Toch wordt dit beleid aan ons op deze manier voorgelegd om zo de doelstelling van 2030 te kunnen halen.

In tegenstelling tot landelijk is de verdeling zonnevelden/windturbines in Twente 60/40. Dit zorgt voor problemen op het netwerk en daardoor loopt Twente tegen 365 miljoen meer kosten op om de zonnevelden ambitie te kunnen realiseren.

Maar los van de kosten is er ook nog een congestieprobleem. Tijdens het Politiek Forum, waar het zonnevelden voorstel besproken werd was er helaas geen vertegenwoordiger van een van de netbeheerders aanwezig, maar gelukkig heeft Solidair Oldenzaal meermaals uitvoerig met de netbeheerder gesproken. Enexis, TenneT en Coteq geven namelijk allemaal aan dat er congestieproblemen op het net zijn. Dat betekent dat het is dichtgeslibd, het zit vol en kampt met capaciteitsproblemen. Netbeheerder Enexis vertelt dat de huidige vraag voor levering, dan wel terug levering van energie ervoor zorgt dat het net met maar liefst 80 procent verhoogd dient te worden.

En dan? Wie gaat het doen? Het blijkt ook nog dat er niet genoeg gekwalificeerde arbeidskrachten zijn om dit enorme werk van uitbreiding, wat pas 2030 klaar zal zijn, te gaan doen.

Vóór 1 januari 2025 dienen de vergunningen om de doelstelling van RES te halen, verleend te zijn. Echter het proces van vergunning verlening duurt al 2 jaar en alle projecten staan momenteel op hold bij de energiebeheerders vanwege bovengemelde congestieproblemen.

Een ambitieus plan van het college? Nogal! We zeggen nog liever: onrealistisch.

De klap op de vuurpijl

Waarom willen we eigenlijk zonnevelden? O ja, om het klimaat te redden. En om dat te doen, mogen we 80% van stukken natuur gebruiken volgens de tweede trede van de zonneladder. Natuur kapotmaken om natuur te redden, op zijn minst kunnen we dat een bijzondere aanpak noemen.

Zonnevelden, zonneklaar een onzalig idee

Met zoveel zaken die niet kunnen, moeten we direct stoppen met zo’n onzalig plan voort te zetten.

 

Zie speech in gemeenteraad 26-06-2023

 

22 mei 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor SO vragen over kosten en nut van het Participatieplatform

SO vragen over kosten en nut van het Participatieplatform

In de raadsvergadering van 22 mei 2023 stelt Ruby Berger mondelinge vragen over het toekomstige participatieplatform Consul, waar de raad in 2021 heeft besloten dat participatie een speerpunt zal moeten worden in de komende termijn. Naar aanleiding van een toenmalige motie is er marktverkenning gedaan naar de beste optie voor een platform waarin de burger meer kan participeren.

Het voorstel voor de aanschaf van het participatieplatform is, met uitzondering van een voor-stem van onze fractie, aangenomen. Besloten is het eerste jaar de kosten van 22.325 euro te dekken uit de Algemene Reserves. Daarnaast is een extra boost van 80.000 euro nodig voor een goede start. Ook deze kosten worden gedekt uit de Algemene Reserves. Vervolgens zijn de jaarlijkse kosten 15.175 euro. 1

De fractie van Solidair Oldenzaal vraagt zich af:

1. Wat is de stand van zaken van de implementatie van dit participatieplatform?;

2. Worden de jaarlijkse kosten, gezien de inflatie, nog steeds beraamd op 15.175 euro?;

3. Is de benodigde boost van 80.000 euro nog steeds voldoende, of zal de raad rekening moeten houden met een verhoging hiervan?;

4. Hoeveel van dit krediet is al gespendeerd voor een goede start van dit platform?;

5. Wanneer kan de inwoner van Oldenzaal voor het eerst kennismaken met de naam en het doel van deze tool? De pagina www.oldenzaal.nl/praatmee waar naar gerefereerd wordt, bestaat niet meer;

6. Onze fractie heeft ontdekt dat elke internetgebruiker, ook niet-Oldenzalers, zich kunnen aanmelden op dit participatieplatform en zijn of haar mening geven (zie participatieplatform Enschede). Hoe onderscheidt het college de meningen van internetgebruikers en specifiek de Oldenzalers om tot een representatieve beeldvorming te komen?

 

Scroll to top