Auteur: admin

28 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Inwonersraadpleging, wij vinden dat belangrijk!

Inwonersraadpleging, wij vinden dat belangrijk!

Inwonersraadpleging – wij vinden dat belangrijk!

De gemeente Eindhoven heeft een succesvolle inwonersraadpleging gehouden over wat de inwoners belangrijk vinden bij de opvang van vluchtelingen. Solidair Oldenzaal vindt het belangrijk dat uw stem gehoord wordt. Ook als het gaat om onderwerpen waarbij het college een bevoegdheid heeft, zoals bij de opvang van vluchtelingen.

Daarom dienden wij een motie in om in Oldenzaal ook een inwonersraadpleging te houden. De raad vond dit niet nodig want de inwoners worden al voldoende geïnformeerd.

Maar ‘informeren’ is iets anders dan ‘uw mening horen’. Wij kiezen er liever voor om het gesprek met u aan te gaan dan dat wij u  eenzijdig informeren. Zoals u in de KOm kunt lezen haalde de motie het niet. WG, VVD, CDA en PvdA stemden tegen. D66, GroenLinks en Solidair Oldenzaal zien wel het belang van een inwonersraadpleging.

27 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Franciscus, terug naar school?

Franciscus, terug naar school?

Franciscusschool verbouwing – laatste rekenfoutje?

We zijn blij dat de verbouw van de Franciscusschool kan beginnen. Wij benoemden dat we blij waren dat het college de extra kosten van ruim 2 miljoen extra voor de verbouwing van de Franciscusschool heeft onderbouwd.

We hopen dat dit het laatste rekenfoutje is geweest als het gaat om onderwijshuisvesting.

22 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Betaalbare woningen, gebeurd er nog wat?

Betaalbare woningen, gebeurd er nog wat?

Motie betaalbare woningen – 16 weken verder

Solidair Oldenzaal heeft 27 november 2023 een motie ingediend waarin we het college oproepen om meer de raad te betrekken bij het realiseren van betaalbare woningen. We hebben daar heel concrete vragen in gesteld. De motie werd unaniem goedgekeurd, wat ons inziens het belang benadrukt van dit onderwerp in de raad.

Ondertussen zijn we 16 weken verder en is er niets gebeurd!

We vragen ons af wat de daadkracht van dit college is!

We hebben maar weer eens een keer wat vragen gesteld hierover:

24032201rbo_Schriftelijke vragen PvdA en SO inzake uitvoering motie ‘regulering betaalbare woningen’

1 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen

Solidair Oldenzaal ziet het woondossier als één van de grootste uitdagingen de komende jaren. Wij willen zo snel mogelijk terug naar een gezonde woningmarkt. Daar helpt het weg-bestemmen van 4 woningen voor parkeerplaatsen natuurlijk niet bij.

Toch stemde de raad tot onze grote teleurstelling in met extra parkeerplaatsen voor Jumbo Kuipers en niet voor behoud van de woonbestemming. En waarom? Er is een parkeertekort. Het ene rapport spreekt over 25 parkeerplaatsen tekort, het bestemmingsplan spreekt van 60 parkeerplaatsen tekort? Zeg het maar. De leefbaarheid van de wijk staat in ieder geval onder druk. Wat ons betreft moet je dan juist niet nóg meer ruimte voor auto’s maken. 40 extra parkeerplaatsen op de plek van de gesloopte huurwoningen zorgt voor meer auto’s, meer zoekverkeer en ook nog eens voor meer verkeer door omliggende straten. Welk probleem los je dan precies op?

Een onzalig plan dat niet leidt tot een oplossing maar eerder een verschuiving van het probleem. En daarvoor zijn dan sociale huurwoningen gesloopt. Wij nemen het woondossier in ieder geval zeer serieus en wij stemden dan ook tegen deze ontwikkeling.

Zie het debat op het SO youtube kanaal: https://youtu.be/Yj9InonzKK0?si=0cGsGj2n-GbaLHQx

 

Carnavalesk Confettidorp

Confettidorp

Tijdens afgelopen carnaval ontstond er een maatschappelijke discussie over het confettidorp. Onze fractie heeft hierop reacties uit de samenleving mogen ontvangen. Er rijzen veel vragen bij onze inwoners. Voor een juiste beeldvorming lijkt het onze fractie goed om van het college van B&W opheldering te vragen over een aantal zaken.

Dus hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

 1. Hoe is het idee ontstaan van het confettidorp?
 2. Welke rol heeft het college gespeeld bij de totstandkoming van het confettidorp?
 3. Kunt u een feitenrelaas aanleveren hoe de gesprekken met de organisator van het confettidorp zijn verlopen en welke afwegingen het college heeft gemaakt om als gemeente mee te gaan in het concept ‘confettidorp’?
 4. Waarom heeft het college er voor gekozen om haar gasten niet meer op het Stadhuis te ontvangen maar in het confettidorp?
 5. Hoeveel mensen heeft de gemeente uitgenodigd voor deelname in het confettidorp?
 6. Hoeveel mensen heeft de gemeente de voorgaande jaren uitgenodigd op het Stadhuis?
 7. Wat waren dit jaar de kosten per genodigde voor de gemeente?
 8. Waren de kosten per genodigde de afgelopen jaren?
 9. Welke selectiecriteria heeft het college gebruikt voor het uitnodigen van haar gasten voor het confettidorp?
 10. Zijn er vanwege de kosten dit jaar minder mensen uitgenodigd door de gemeente?
 11. Wat waren de totale kosten voor de gemeente voor deelname aan het confettidorp?
 12. Wat waren de totale kosten de afgelopen 3 jaren voor carnaval?
 13. Bent u het met onze fractie eens dat door het afnemen van kaarten voor een evenement van een vereniging dit als verkapte sponsoring kan worden gezien?
 14. Wat zijn de ervaringen van het college met het confettidorp?
 15. Wat gaat het college volgend jaar anders doen?
 16. Gaat u uw gasten volgend jaar weer uitnodigen op het Stadhuis?

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden!

Hier het volledige document van Solidair Oldenzaal: 24022401jw_Schriftelijke vragen SO inzake confettidorp

9 februari 2022 admin Reacties uitgeschakeld voor Agenda item
2 januari 2022 admin Reacties uitgeschakeld voor Solidair Oldenzaal: ‘Geen coronapartij’, maar een ‘gezondverstandpartij met de menselijke maat’

Solidair Oldenzaal: ‘Geen coronapartij’, maar een ‘gezondverstandpartij met de menselijke maat’

 

OLDENZAAL – De nieuwe politieke partij Solidair Oldenzaal wil niet alleen tegenwicht bieden aan het Haagse (corona)beleid, maar ook voor meer verbinding zorgen in de stad. „Niemand durft zijn verantwoordelijkheid te nemen.”

Lees verder

Scroll to top