Nieuws

Carnavalesk Confettidorp

Confettidorp

Tijdens afgelopen carnaval ontstond er een maatschappelijke discussie over het confettidorp. Onze fractie heeft hierop reacties uit de samenleving mogen ontvangen. Er rijzen veel vragen bij onze inwoners. Voor een juiste beeldvorming lijkt het onze fractie goed om van het college van B&W opheldering te vragen over een aantal zaken.

Dus hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

 1. Hoe is het idee ontstaan van het confettidorp?
 2. Welke rol heeft het college gespeeld bij de totstandkoming van het confettidorp?
 3. Kunt u een feitenrelaas aanleveren hoe de gesprekken met de organisator van het confettidorp zijn verlopen en welke afwegingen het college heeft gemaakt om als gemeente mee te gaan in het concept ‘confettidorp’?
 4. Waarom heeft het college er voor gekozen om haar gasten niet meer op het Stadhuis te ontvangen maar in het confettidorp?
 5. Hoeveel mensen heeft de gemeente uitgenodigd voor deelname in het confettidorp?
 6. Hoeveel mensen heeft de gemeente de voorgaande jaren uitgenodigd op het Stadhuis?
 7. Wat waren dit jaar de kosten per genodigde voor de gemeente?
 8. Waren de kosten per genodigde de afgelopen jaren?
 9. Welke selectiecriteria heeft het college gebruikt voor het uitnodigen van haar gasten voor het confettidorp?
 10. Zijn er vanwege de kosten dit jaar minder mensen uitgenodigd door de gemeente?
 11. Wat waren de totale kosten voor de gemeente voor deelname aan het confettidorp?
 12. Wat waren de totale kosten de afgelopen 3 jaren voor carnaval?
 13. Bent u het met onze fractie eens dat door het afnemen van kaarten voor een evenement van een vereniging dit als verkapte sponsoring kan worden gezien?
 14. Wat zijn de ervaringen van het college met het confettidorp?
 15. Wat gaat het college volgend jaar anders doen?
 16. Gaat u uw gasten volgend jaar weer uitnodigen op het Stadhuis?

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden!

Hier het volledige document van Solidair Oldenzaal: 24022401jw_Schriftelijke vragen SO inzake confettidorp

Scroll to top