Sport en Cultuur

1 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen

Solidair Oldenzaal ziet het woondossier als één van de grootste uitdagingen de komende jaren. Wij willen zo snel mogelijk terug naar een gezonde woningmarkt. Daar helpt het weg-bestemmen van 4 woningen voor parkeerplaatsen natuurlijk niet bij.

Toch stemde de raad tot onze grote teleurstelling in met extra parkeerplaatsen voor Jumbo Kuipers en niet voor behoud van de woonbestemming. En waarom? Er is een parkeertekort. Het ene rapport spreekt over 25 parkeerplaatsen tekort, het bestemmingsplan spreekt van 60 parkeerplaatsen tekort? Zeg het maar. De leefbaarheid van de wijk staat in ieder geval onder druk. Wat ons betreft moet je dan juist niet nóg meer ruimte voor auto’s maken. 40 extra parkeerplaatsen op de plek van de gesloopte huurwoningen zorgt voor meer auto’s, meer zoekverkeer en ook nog eens voor meer verkeer door omliggende straten. Welk probleem los je dan precies op?

Een onzalig plan dat niet leidt tot een oplossing maar eerder een verschuiving van het probleem. En daarvoor zijn dan sociale huurwoningen gesloopt. Wij nemen het woondossier in ieder geval zeer serieus en wij stemden dan ook tegen deze ontwikkeling.

Zie het debat op het SO youtube kanaal: https://youtu.be/Yj9InonzKK0?si=0cGsGj2n-GbaLHQx

 

Carnavalesk Confettidorp

Confettidorp

Tijdens afgelopen carnaval ontstond er een maatschappelijke discussie over het confettidorp. Onze fractie heeft hierop reacties uit de samenleving mogen ontvangen. Er rijzen veel vragen bij onze inwoners. Voor een juiste beeldvorming lijkt het onze fractie goed om van het college van B&W opheldering te vragen over een aantal zaken.

Dus hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

 1. Hoe is het idee ontstaan van het confettidorp?
 2. Welke rol heeft het college gespeeld bij de totstandkoming van het confettidorp?
 3. Kunt u een feitenrelaas aanleveren hoe de gesprekken met de organisator van het confettidorp zijn verlopen en welke afwegingen het college heeft gemaakt om als gemeente mee te gaan in het concept ‘confettidorp’?
 4. Waarom heeft het college er voor gekozen om haar gasten niet meer op het Stadhuis te ontvangen maar in het confettidorp?
 5. Hoeveel mensen heeft de gemeente uitgenodigd voor deelname in het confettidorp?
 6. Hoeveel mensen heeft de gemeente de voorgaande jaren uitgenodigd op het Stadhuis?
 7. Wat waren dit jaar de kosten per genodigde voor de gemeente?
 8. Waren de kosten per genodigde de afgelopen jaren?
 9. Welke selectiecriteria heeft het college gebruikt voor het uitnodigen van haar gasten voor het confettidorp?
 10. Zijn er vanwege de kosten dit jaar minder mensen uitgenodigd door de gemeente?
 11. Wat waren de totale kosten voor de gemeente voor deelname aan het confettidorp?
 12. Wat waren de totale kosten de afgelopen 3 jaren voor carnaval?
 13. Bent u het met onze fractie eens dat door het afnemen van kaarten voor een evenement van een vereniging dit als verkapte sponsoring kan worden gezien?
 14. Wat zijn de ervaringen van het college met het confettidorp?
 15. Wat gaat het college volgend jaar anders doen?
 16. Gaat u uw gasten volgend jaar weer uitnodigen op het Stadhuis?

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden!

Hier het volledige document van Solidair Oldenzaal: 24022401jw_Schriftelijke vragen SO inzake confettidorp

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vind van niet!

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 reageert Rutger Bouwman op het amendement van de PvdA over Sportcentrum Vondersweijde, waarbij ze willen onderzoeken of Vondersweijde na vijf jaar gesloten kan worden en onderzoek willen naar een alternatief waarbij Oldenzalers gebruik kunnen maken van een zwembad in nabij gelegen gemeenten (waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde groeperingen niet op eigen gelegenheid naar deze zwembaden kunnen reizen en het feit dat enkele verenigingen elders gehuisvest dienen te worden).

Dit amendement is niet aangenomen door de Raad en de programmatekst Programmabegroting 2022-2026; ”We revitaliseren (voor 5 jaar) Sportcentrum Vondersweijde” blijft staan. De fractie van Solidair Oldenzaal is van mening dat een stad als Oldenzaal een sportcentrum met zwembad verdient. Het levert werkgelegenheid op en er zijn sportclubs met sociaal-maatschappelijke waarde gehuisvest. Verhuizen naar elders in de regio is de doodsteek voor onze sportclubs en een achteruitgang van het voorzieningenniveau. Het vraagt wel om duidelijke keuzes in de toekomst. Moet het alleen maar om financieel rendement gaan?

22 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Discussie in Raad over Paasvuren in Oldenzaal

Discussie in Raad over Paasvuren in Oldenzaal

Paasvuren in Oldenzaal voorgoed gedoofd?

Afgelopen maandag, 19-12-2022, dienden wij een motie in om als gemeente garant te staan voor eventuele incidenten bij het Oldenzaals Paasvuur.

Dit naar aanleiding van het niet kunnen verkrijgen van een evenementenverzekering voor de organisator Stichting Oldenzaal Paasvuur. De verzekeraar ziet het Paasvuur als onverzekerbaar risico, gelet op het Vreugdevuur-incident in Scheveningen. De Stichting Oldenzaals Paasvuur heeft de gemeente daarom gevraagd om een garantstelling.

De risico’s worden al zoveel mogelijk afgedekt in de te verlenen vergunning.
Bovendien kunnen er nog extra veiligheidsvoorwaarden worden opgenomen in de vergunning. Bij slecht weer of droogte wordt het evenement zoals gebruikelijk afgelast.

Solidair Oldenzaal staat voor haar tradities en probeert haar verantwoordelijk te nemen op het moment dat een oude en eeuwenoude traditie verloren dreigt te gaan.

Toch kregen wij de handen er niet voor op elkaar. Zie hieronder de discussie die er plaatsvond in de raadzaal en oordeel zelf.

De fractie van Solidair Oldenzaal

19 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Motie: garantstelling Paasvuren in Oldenzaal- afgewezen

Motie: garantstelling Paasvuren in Oldenzaal- afgewezen

Paasvuren in Oldenzaal voorgoed gedoofd?

Vanavond 19-12-2022 dienden wij als Solidair Oldenzaal een motie in om als gemeente garant te staan voor eventuele incidenten bij het Oldenzaals Paasvuur.

Dit naar aanleiding van het niet kunnen verkrijgen van een evenementenverzekering voor de organisator, Stichting Oldenzaals Paasvuur. De verzekeraar ziet het Paasvuur als onverzekerbaar risico, gelet op het Vreugdevuur-incident in Scheveningen.

Wat ons betreft worden twee verschillende evenementen over één kam geschoren. De risico’s worden al zoveel mogelijk afgedekt in de te verlenen vergunning. Bovendien kunnen er nog extra veiligheidsvoorwaarden worden opgenomen in de vergunning. Bij slecht weer of droogte wordt het evenement zoals gebruikelijk afgelast.

Wij staan voor onze traditie en op het moment dat dit verloren dreigt te gaan dan nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Helaas is de motie verworpen, alleen onze fractie stemde voor, de rest stemde tegen. Ook het college ontraadde de motie.

Zie hierbij de ingediende motie:
https://oldenzaal.raadsinformatie.nl/document/12218031/1/10d+-+Motie+Solidair+Oldenzaal+-+Oldenzaals+Paasvuur

We hopen dat de Stichting alsnog tot een oplossing komt zodat dit mooie evenement behouden kan blijven voor Oldenzaal.

 

De fractie van Solidair Oldenzaal

28 november 2022 Ruby Reacties uitgeschakeld voor Motie: repareren zwembadinstallatie Vondersweijde – afgewezen

Motie: repareren zwembadinstallatie Vondersweijde – afgewezen

Solidair Oldenzaal heeft in de raadsvergadering van maandag 28 november 2022 de onderstaande motie ingediend.

Deze motie is : Afgewezen

Lees verder

Scroll to top