Maand: maart 2023

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt

Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt

Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 betoogt Rutger Bouwman over het besluitvoorstel van het Rapport Binnenstadsplan van de Rekenkamercommissie Noordoost-Twente en brengt een amendement in stemming om bij het besluit toe te voegen: ”Het college opdracht te geven de raad een inhoudelijke reactie te geven op de inhoudelijke conclusies van de Rekenkamer middels een raadsinfobrief”.

De fractie van Solidair Oldenzaal had graag gezien dat de harde conclusies en aanbevelingen uit het Rapport ‘Binnenstad’ van de Rekenkamercommmissie door de raad werd overgenomen, zoals voorlag. Een meerderheid stemde in met een voorstel om de conclusies en aanbevelingen slechts ter kennisgeving aan te nemen. Dit vind de fractie van SO een gemiste kans. Daarnaast verzochten we de raad om het college een inhoudelijke reactie te laten geven op de conclusies. Alleen Solidair Oldenzaal en D66 stemden voor.

Er zijn harde conclusies, de raad neemt het slechts ter kennisgeving aan en het wil geen inhoudelijke reactie van het college op de conclusies. Waarom heeft de raad onlangs het budget voor de Rekenkamer verhoogd als er zo wordt omgegaan met hun conclusies en aanbevelingen?

 

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vind van niet!

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 reageert Rutger Bouwman op het amendement van de PvdA over Sportcentrum Vondersweijde, waarbij ze willen onderzoeken of Vondersweijde na vijf jaar gesloten kan worden en onderzoek willen naar een alternatief waarbij Oldenzalers gebruik kunnen maken van een zwembad in nabij gelegen gemeenten (waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde groeperingen niet op eigen gelegenheid naar deze zwembaden kunnen reizen en het feit dat enkele verenigingen elders gehuisvest dienen te worden).

Dit amendement is niet aangenomen door de Raad en de programmatekst Programmabegroting 2022-2026; ”We revitaliseren (voor 5 jaar) Sportcentrum Vondersweijde” blijft staan. De fractie van Solidair Oldenzaal is van mening dat een stad als Oldenzaal een sportcentrum met zwembad verdient. Het levert werkgelegenheid op en er zijn sportclubs met sociaal-maatschappelijke waarde gehuisvest. Verhuizen naar elders in de regio is de doodsteek voor onze sportclubs en een achteruitgang van het voorzieningenniveau. Het vraagt wel om duidelijke keuzes in de toekomst. Moet het alleen maar om financieel rendement gaan?

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor 1000 extra woningen in Oldenzaal?

1000 extra woningen in Oldenzaal?

Kan dat? 1000 extra woningen in Oldenzaal?

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 betoogt Rutger Bouwman over de uitwerking van het college over de programmabegroting n.a.v. het Raadsprogramma 2022-2026. De fractie van Solidair Oldenzaal is blij met de 1,5 miljoen die beschikbaar wordt gesteld voor de binnenstad en het maatschappelijk vastgoed. Wel is de fractie benieuwd hoe dit bedrag straks verdeeld gaat worden. Ook neemt de fractie van Solidair Oldenzaal kennis van het feit dat het college de komende 10 jaar 1000 woningen bij wil gaan bouwen.

Solidair Oldenzaal is van mening dat Oldenzaal met haar sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Esch, en Langestraat tegen haar fysieke grenzen aanloopt. 1000 woningen erbij klinkt hartstikke mooi, maar dat mag nooit ten koste gaan van de schaal en maat van Oldenzaal. Met deze locaties en enkele inbreidingslocaties komt het in ogen van de fractie Solidair Oldenzaal nooit zo ver dat dit aantal gehaald zou worden, mede gelet op typologie en bouwmassa.

Scroll to top