Nieuws

28 november 2022 Ruby Reacties uitgeschakeld voor Motie: repareren zwembadinstallatie Vondersweijde – afgewezen

Motie: repareren zwembadinstallatie Vondersweijde – afgewezen

Solidair Oldenzaal heeft in de raadsvergadering van maandag 28 november 2022 de onderstaande motie ingediend.

Deze motie is : Afgewezen

Motie van de fractie van Solidair Oldenzaal behorende bij agendapunt 7. Aanvullend krediet revitalisering Vondersweijde

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 november 2022,

Constaterende dat:
1. de zwembadinstallatie ‘houtje touwtje’ is en al in 2018 een gele kaart heeft gekregen;
2. het gehele zwembad kan sluiten wanneer de toezichthouder nog eens op controle komt;
3. het gehele zwembad kan sluiten wanneer de machine kamer het (elk moment) begeeft;
4. er al in 2021 een krediet voor revitalisatie is aangenomen door de raad.

Overwegende dat:
1. de zwembadinstallatie van essentieel belang is voor het draaiende houden van het zwembad;
2. zwemlessen, vrij zwemmen, sportzwemmen etc. niet meer door kan gaan wanneer de installatie het begeeft;
3. alle andere opties tot revitaliseren van het zwembad niet relevant zijn, als het zwembad gesloten moet worden.

Roept het college op om:
1. alvorens er andere aspecten van het zwembad worden gerevitaliseerd, er eerst prioriteit wordt gegeven aan de reparatie van de zwembadinstallatie.

Scroll to top