berger

26 juni 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor 40 voetbalvelden vol zonnepanelen in Oldenzaal?

40 voetbalvelden vol zonnepanelen in Oldenzaal?

Zonnevelden; 40 voetbalvelden vol in Oldenzaal?

Het college heeft besloten om in te zetten op extra zonnevelden, 20 hectare maar liefst. Dat zijn ongeveer veertig voetbalvelden. Het college geeft in haar zonneveldenbeleid aan dat dit een wel erg ambitieuze doelstelling is. Informatie uit het Politiek Forum leert ons ook dat er geen plek voor is om zo een grote hoeveelheid in één keer te plaatsen en dat het dus geen zonneveld wordt, maar zonneveldjes versnipperd over heel Oldenzaal. Toch wordt dit beleid aan ons op deze manier voorgelegd om zo de doelstelling van 2030 te kunnen halen.

In tegenstelling tot landelijk is de verdeling zonnevelden/windturbines in Twente 60/40. Dit zorgt voor problemen op het netwerk en daardoor loopt Twente tegen 365 miljoen meer kosten op om de zonnevelden ambitie te kunnen realiseren.

Maar los van de kosten is er ook nog een congestieprobleem. Tijdens het Politiek Forum, waar het zonnevelden voorstel besproken werd was er helaas geen vertegenwoordiger van een van de netbeheerders aanwezig, maar gelukkig heeft Solidair Oldenzaal meermaals uitvoerig met de netbeheerder gesproken. Enexis, TenneT en Coteq geven namelijk allemaal aan dat er congestieproblemen op het net zijn. Dat betekent dat het is dichtgeslibd, het zit vol en kampt met capaciteitsproblemen. Netbeheerder Enexis vertelt dat de huidige vraag voor levering, dan wel terug levering van energie ervoor zorgt dat het net met maar liefst 80 procent verhoogd dient te worden.

En dan? Wie gaat het doen? Het blijkt ook nog dat er niet genoeg gekwalificeerde arbeidskrachten zijn om dit enorme werk van uitbreiding, wat pas 2030 klaar zal zijn, te gaan doen.

Vóór 1 januari 2025 dienen de vergunningen om de doelstelling van RES te halen, verleend te zijn. Echter het proces van vergunning verlening duurt al 2 jaar en alle projecten staan momenteel op hold bij de energiebeheerders vanwege bovengemelde congestieproblemen.

Een ambitieus plan van het college? Nogal! We zeggen nog liever: onrealistisch.

De klap op de vuurpijl

Waarom willen we eigenlijk zonnevelden? O ja, om het klimaat te redden. En om dat te doen, mogen we 80% van stukken natuur gebruiken volgens de tweede trede van de zonneladder. Natuur kapotmaken om natuur te redden, op zijn minst kunnen we dat een bijzondere aanpak noemen.

Zonnevelden, zonneklaar een onzalig idee

Met zoveel zaken die niet kunnen, moeten we direct stoppen met zo’n onzalig plan voort te zetten.

 

Zie speech in gemeenteraad 26-06-2023

 

22 mei 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor SO vragen over kosten en nut van het Participatieplatform

SO vragen over kosten en nut van het Participatieplatform

In de raadsvergadering van 22 mei 2023 stelt Ruby Berger mondelinge vragen over het toekomstige participatieplatform Consul, waar de raad in 2021 heeft besloten dat participatie een speerpunt zal moeten worden in de komende termijn. Naar aanleiding van een toenmalige motie is er marktverkenning gedaan naar de beste optie voor een platform waarin de burger meer kan participeren.

Het voorstel voor de aanschaf van het participatieplatform is, met uitzondering van een voor-stem van onze fractie, aangenomen. Besloten is het eerste jaar de kosten van 22.325 euro te dekken uit de Algemene Reserves. Daarnaast is een extra boost van 80.000 euro nodig voor een goede start. Ook deze kosten worden gedekt uit de Algemene Reserves. Vervolgens zijn de jaarlijkse kosten 15.175 euro. 1

De fractie van Solidair Oldenzaal vraagt zich af:

1. Wat is de stand van zaken van de implementatie van dit participatieplatform?;

2. Worden de jaarlijkse kosten, gezien de inflatie, nog steeds beraamd op 15.175 euro?;

3. Is de benodigde boost van 80.000 euro nog steeds voldoende, of zal de raad rekening moeten houden met een verhoging hiervan?;

4. Hoeveel van dit krediet is al gespendeerd voor een goede start van dit platform?;

5. Wanneer kan de inwoner van Oldenzaal voor het eerst kennismaken met de naam en het doel van deze tool? De pagina www.oldenzaal.nl/praatmee waar naar gerefereerd wordt, bestaat niet meer;

6. Onze fractie heeft ontdekt dat elke internetgebruiker, ook niet-Oldenzalers, zich kunnen aanmelden op dit participatieplatform en zijn of haar mening geven (zie participatieplatform Enschede). Hoe onderscheidt het college de meningen van internetgebruikers en specifiek de Oldenzalers om tot een representatieve beeldvorming te komen?

 

30 november 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Rutger en Ruby in de Raad – motie Vondersweijde

Rutger en Ruby in de Raad – motie Vondersweijde

Van Vondersweijde is niet alleen de technische installatie in deplorabele staat, ook het dak blijkbaar! Zie hierbij de inbreng van raadslid Ruby Berger met daarbij het voorstel: ”Aanvullend krediet Vondersweijde”. De revitalisatie van Vondersweijde wordt door Solidair Oldenzaal zeker gesteund. Recent hebben we vernomen dat naast de deplorabele staat van de technische installatie, ook het dak van Vondersweijde in zeer slechte staat is. Dit wordt aangegeven op pagina 3 van het raadsvoorstel tot revitalisatie van Vondersweijde.

Hoe is het mogelijk vraagt raadslid Berger zich af dat daar geen adequate aktie op ondernomen is en wordt?

Raadslid Ruby Berger spreekt tijdens raadsvergadering van 28 november 2022.

Wilt u de volledige speech van raadslid Berger lezen, klik dan hier.

De motie van Solidair Oldenzaal leest u hier.

Wilt u de volledige discussie nav de motie van raadslid Berger bekijken, klik dan hier.

 

28 november 2022 Ruby Reacties uitgeschakeld voor Motie: repareren zwembadinstallatie Vondersweijde – afgewezen

Motie: repareren zwembadinstallatie Vondersweijde – afgewezen

Solidair Oldenzaal heeft in de raadsvergadering van maandag 28 november 2022 de onderstaande motie ingediend.

Deze motie is : Afgewezen

Lees verder

6 juni 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor Rutger en Ruby in de raad – het raadsprogramma

Rutger en Ruby in de raad – het raadsprogramma

In deze tweede aflevering het SO journaal, ‘Rutger en Ruby in de raad’, vertellen wij over afgelopen politieke forums, de installatie van twee forumleden en de ontwikkelingen in het proces rondom het raadsprogramma. Ook nemen wij jullie mee in onze visie op twee Stads ID’s en een tweede Knarrenhof.

SO journaal, aflevering 2, 06 juni 2022

2 mei 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor Rutger en Ruby in de raad – wat nu?

Rutger en Ruby in de raad – wat nu?

Na de verkiezingen leek het stil rondom Solidair Oldenzaal, maar achter de schermen zijn er al mooie stappen gezet om de komende raadsperiode aan de slag te gaan.
Hoe gaan we ons verkiezingsprogramma uitwerken en wat hebben we afgelopen tijd gedaan?

We nemen jullie mee in ons eerste Solidair Journaal: Rutger en Ruby in de raad. Elke maand zullen we jullie op de hoogte houden. Heb je vragen, ideeën of wil je een keer aanschuiven in onze fractievergadering? Laat het ons weten!

SO journaal, aflevering 1, 02 mei 2022

2 mei 2022 Ruby Reacties uitgeschakeld voor Rutger en Ruby in de raad – stemverklaring

Rutger en Ruby in de raad – stemverklaring

In deze derde aflevering van het SO journaal, ‘Rutger en Ruby in in de raad’, en tevens de laatste voor het zomerreces, bespreken wij de volgende onderwerpen: – Onze stemverklaring in het voorstel van het participatieplatform; – collegevragen over de evaluatie rondom de coronamaatregelen en – de uitkomsten van het eerste thema op het raadsprogramma: binnenstad. Op 4 juli jl. heeft ook de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaatsgevonden, waarin onze allereerste motie ”stikstof” is aangenomen! We gaan na het zomerreces weer volle goede moed door om jullie stem te blijven vertegenwoordigen. Heb je vragen, ideeën of wil je na het reces een keer aanschuiven in onze fractievergadering? Laat het ons weten en je bent van harte welkom! Namens de fractie van Solidair Oldenzaal wensen wij jullie een fijne vakantie toe en tot snel!

SO journaal, aflevering 3, 06 juli 2022

31 maart 2022 Grety Reacties uitgeschakeld voor Benoeming raadsleden

Benoeming raadsleden

Gisteren zijn alle nieuwgekozen raadsleden beëdigd. Solidair Oldenzaal feliciteert alle raadsleden met hun benoeming en wenst ze veel succes toe de komende vier jaar. 

 

19 maart 2022 Grety Reacties uitgeschakeld voor De Democratie heeft gezegevierd!

De Democratie heeft gezegevierd!

De democratie heeft gezegevierd
Maar liefst 1549 inwoners hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun vertrouwen in Solidair Oldenzaal uitgesproken. Door een tekort aan 15 stemmen is de partij net niet op 3 zetels uitgekomen. Voor veel bestuurders kwam dit als een verrassing. Voor ons, als bestuur en oprichters van Solidair Oldenzaal, echter niet. Wij zijn de kiezers uiteraard erg dankbaar voor hun vertrouwen en vinden het een eer dat de raadsleden van SO hen mag vertegenwoordigen in de raad.

Lees verder

Scroll to top