Nieuws

19 maart 2022 Grety Reacties uitgeschakeld voor De Democratie heeft gezegevierd!

De Democratie heeft gezegevierd!

De democratie heeft gezegevierd
Maar liefst 1549 inwoners hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun vertrouwen in Solidair Oldenzaal uitgesproken. Door een tekort aan 15 stemmen is de partij net niet op 3 zetels uitgekomen. Voor veel bestuurders kwam dit als een verrassing. Voor ons, als bestuur en oprichters van Solidair Oldenzaal, echter niet. Wij zijn de kiezers uiteraard erg dankbaar voor hun vertrouwen en vinden het een eer dat de raadsleden van SO hen mag vertegenwoordigen in de raad.

Enkele landelijke partijen schuiven de schuld van hun verlies in de schoenen van de landelijke politiek. De burgers zijn het vertrouwen in de landelijke partijen kwijt en stemmen volgens hen daarom lokaal. Maar juist die partijen, die de overwinning van SO niet zagen aankomen, hebben geen idee van wat er zich afspeelt onder de inwoners.

De politiek komt steeds verder van de inwoner af te staan. Vooral de afgelopen jaren worden bepaalde geluiden in de politiek gebagatelliseerd. Hoe langer wij tegengeluiden uitsluiten uit het dialoog, des te groter en extremer het geluid wordt. Het is tijd dat we gaan luisteren naar alle inwoners en ze betrekken bij de politiek. Want discrimineren op grond van iemands politieke overtuiging voedt de polarisatie en drijft een wig in onze samenleving.

Solidair Oldenzaal bestaat uit mensen met verschillende politieke kleuren, die hun krachten bundelen om het geluid van alle Oldenzaalse inwoners te mogen vertolken. We willen dat iedereen weer gehoord wordt. Dit willen we doen door de inwoners meer te betrekken bij belangrijke beslissingen. De afstand tussen de politiek en de inwoners moet weer kleiner. Als de huidige partijen in de Oldenzaalse raad willen dat er geen “schreeuwpartij” in de raad komt, da is het nu tijd om te luisteren naar de inwoners die zich al een lange tijd ongehoord voelen.

We zouden het vertrouwen van veel inwoners kunnen terugwinnen als we open zouden staan voor een lokaal referendum en het experimenteren met democratische vernieuwing. Door de lokale politiek inzichtelijker te maken kan de inwoner zien welke besluiten en hoe er per raadslid is gestemd. Zo kan de inwoner zich ook inlezen in de voor en tegenargumenten en politiek betrokken blijven bij de beslissingen in stad. De inwoner wordt ook nauwer bij de politiek betrokken als de burgermeester door de inwoners wordt gekozen.

Het is dus tijd voor een transparant bestuur en een betrouwbare overheid. Solidair Oldenzaal zal de komende jaren werken aan het herstel van vertrouwen. Dit gaan wij doen door al onze volgers te informeren over de inspanningen die wij namens onze kiezers leveren en uitleg geven over de keuzes die wij namens hen in de raad zullen maken. Dit zullen we doen via onze website en social media kanalen. Ook blijven wij open in gesprek met de inwoners. Wij horen graag waar u tegen aanloopt en wat u vindt dat beter kan in onze mooie Oldenzaal.

Wilt u wat met ons delen of heeft u vragen, stuur ons dan gerust een email: r.berger@solidair-oldenzaal.nl

Scroll to top