vondersweijde

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vind van niet!

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 reageert Rutger Bouwman op het amendement van de PvdA over Sportcentrum Vondersweijde, waarbij ze willen onderzoeken of Vondersweijde na vijf jaar gesloten kan worden en onderzoek willen naar een alternatief waarbij Oldenzalers gebruik kunnen maken van een zwembad in nabij gelegen gemeenten (waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde groeperingen niet op eigen gelegenheid naar deze zwembaden kunnen reizen en het feit dat enkele verenigingen elders gehuisvest dienen te worden).

Dit amendement is niet aangenomen door de Raad en de programmatekst Programmabegroting 2022-2026; ”We revitaliseren (voor 5 jaar) Sportcentrum Vondersweijde” blijft staan. De fractie van Solidair Oldenzaal is van mening dat een stad als Oldenzaal een sportcentrum met zwembad verdient. Het levert werkgelegenheid op en er zijn sportclubs met sociaal-maatschappelijke waarde gehuisvest. Verhuizen naar elders in de regio is de doodsteek voor onze sportclubs en een achteruitgang van het voorzieningenniveau. Het vraagt wel om duidelijke keuzes in de toekomst. Moet het alleen maar om financieel rendement gaan?

30 november 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Rutger en Ruby in de Raad – motie Vondersweijde

Rutger en Ruby in de Raad – motie Vondersweijde

Van Vondersweijde is niet alleen de technische installatie in deplorabele staat, ook het dak blijkbaar! Zie hierbij de inbreng van raadslid Ruby Berger met daarbij het voorstel: ”Aanvullend krediet Vondersweijde”. De revitalisatie van Vondersweijde wordt door Solidair Oldenzaal zeker gesteund. Recent hebben we vernomen dat naast de deplorabele staat van de technische installatie, ook het dak van Vondersweijde in zeer slechte staat is. Dit wordt aangegeven op pagina 3 van het raadsvoorstel tot revitalisatie van Vondersweijde.

Hoe is het mogelijk vraagt raadslid Berger zich af dat daar geen adequate aktie op ondernomen is en wordt?

Raadslid Ruby Berger spreekt tijdens raadsvergadering van 28 november 2022.

Wilt u de volledige speech van raadslid Berger lezen, klik dan hier.

De motie van Solidair Oldenzaal leest u hier.

Wilt u de volledige discussie nav de motie van raadslid Berger bekijken, klik dan hier.

 

28 november 2022 Ruby Reacties uitgeschakeld voor Motie: repareren zwembadinstallatie Vondersweijde – afgewezen

Motie: repareren zwembadinstallatie Vondersweijde – afgewezen

Solidair Oldenzaal heeft in de raadsvergadering van maandag 28 november 2022 de onderstaande motie ingediend.

Deze motie is : Afgewezen

Lees verder

Scroll to top