carnaval

Carnavalesk Confettidorp

Confettidorp

Tijdens afgelopen carnaval ontstond er een maatschappelijke discussie over het confettidorp. Onze fractie heeft hierop reacties uit de samenleving mogen ontvangen. Er rijzen veel vragen bij onze inwoners. Voor een juiste beeldvorming lijkt het onze fractie goed om van het college van B&W opheldering te vragen over een aantal zaken.

Dus hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

 1. Hoe is het idee ontstaan van het confettidorp?
 2. Welke rol heeft het college gespeeld bij de totstandkoming van het confettidorp?
 3. Kunt u een feitenrelaas aanleveren hoe de gesprekken met de organisator van het confettidorp zijn verlopen en welke afwegingen het college heeft gemaakt om als gemeente mee te gaan in het concept ‘confettidorp’?
 4. Waarom heeft het college er voor gekozen om haar gasten niet meer op het Stadhuis te ontvangen maar in het confettidorp?
 5. Hoeveel mensen heeft de gemeente uitgenodigd voor deelname in het confettidorp?
 6. Hoeveel mensen heeft de gemeente de voorgaande jaren uitgenodigd op het Stadhuis?
 7. Wat waren dit jaar de kosten per genodigde voor de gemeente?
 8. Waren de kosten per genodigde de afgelopen jaren?
 9. Welke selectiecriteria heeft het college gebruikt voor het uitnodigen van haar gasten voor het confettidorp?
 10. Zijn er vanwege de kosten dit jaar minder mensen uitgenodigd door de gemeente?
 11. Wat waren de totale kosten voor de gemeente voor deelname aan het confettidorp?
 12. Wat waren de totale kosten de afgelopen 3 jaren voor carnaval?
 13. Bent u het met onze fractie eens dat door het afnemen van kaarten voor een evenement van een vereniging dit als verkapte sponsoring kan worden gezien?
 14. Wat zijn de ervaringen van het college met het confettidorp?
 15. Wat gaat het college volgend jaar anders doen?
 16. Gaat u uw gasten volgend jaar weer uitnodigen op het Stadhuis?

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden!

Hier het volledige document van Solidair Oldenzaal: 24022401jw_Schriftelijke vragen SO inzake confettidorp

8 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Global Goals, het verschil tussen SO en andere partijen

Global Goals, het verschil tussen SO en andere partijen

Solidair Oldenzaal kiest voor lokale doelen, rest van de raad ziet liever Global Goals

In een notendop het verschil tussen Solidair Oldenzaal en de overige partijen in de raad. Onze kernwaarden Vrijheid, Verbinding en Verantwoordelijkheid kwamen terug in de motie die wij vorige week maandag in de raad hebben ingediend. Vrijheid om onze eigen lokale doelen te stellen, waarbij we niet gebonden zijn om ons beleid af te stemmen op wat er vanuit de SDG-ideologie, nu en in de toekomst, op ons afkomt. Maar ook Vrijheid omdat wij zien wat voor ondemocratische agenda er schuil gaat achter de Global Goals. Een agenda die zeker niet in het belang is van onze Oldenzalers. En daarvoor zitten wij in de raad. Wil je weten hoe we tegen de Global Goals aankijken? Lees onze documentatie op onze website. https://solidairoldenzaal.nl/wp-content/uploads/2022/11/22112801rb_SO-De-ideologie-van-de-Sustainable-Development-Goals-SDGs.pdf

We proberen verbinding te zoeken en verbinding te behouden. Verbinding met het wezenlijke wat Oldenzaal Oldenzaal maakt. Onze cultuur, onze normen, waarden en omgangsvormen. Dat staat door de Global Goals ernstig onder druk. Neem alleen al het feit dat er nu vragen worden gesteld of door de ontstane stikstofcrisis onze carnavalsoptocht nog wel door kan gaan. De Global Goals hebben als doel dat de ene doelstelling de andere zo min mogelijk mag bijten. Dan krijg je dus situaties zoals deze, waarbij er teveel rekening moet worden gehouden met het behouden van de natuur, ten koste van onze cultuur en tradities: of het nu het Paasvuur, carnaval of de Boeskool is Lös is.

We proberen ook onze verantwoordelijkheid te nemen. We zagen vorige week maandag dat onze inbreng door een aantal partijen niet op prijs werd gesteld. Dat vonden wij merkwaardig. Op ons document, waarin wij onze zorgen hebben geuit waar het naartoe gaat met de Global Goals, werd door geen van de partijen inhoudelijk ingegaan. Hoezeer je het ook oneens bent met een inbreng, het heeft ons erg teleurgesteld dat er niet inhoudelijk werd ingegaan op een inbreng van een fractie en deze alleen in algemene termen te blijven kwalificeren als ‘niet onze opvatting’. Onze fractie zal ten aller tijde elk debat aangaan op de inhoud, ook als deze wordt aangevraagd. Overigens is er een week eerder wel een debat gevoerd, maar dat betrof een politiek forum, die niet terug te zien is en waarbij er slechts een handjevol raadsleden (of forumleden) aan tafel zaten en alleen de portefeuillehouder aanwezig was, dus geen voltallige raad en college van B&W. En dat vinden we juist zo belangrijk; in de openbaarheid met de volledige raad kunnen debatteren over de toekomst van Oldenzaal.

We namen met de motie ook onze verantwoordelijkheid voor alle inwoners die op één of andere manier de dupe worden van de ideologie achter de Global Goals en de crisissen die dit met zich meebrengt: de ondernemer in de binnenstad die het moeilijk heeft door de stijgende prijzen en inflatie, de vele mensen in Oldenzaal die door de energiecrisis hun huis niet meer kunnen (of willen) verwarmen Of de jeugd die het, door de vele crisissen, nog moeilijker heeft om een plek voor zichzelf te vinden en om een toekomst op te bouwen. Wat dit met de Global Goals te maken heeft lees je op onze website.

Wij proberen onze verantwoordelijkheid te nemen voor alle Oldenzalers, omdat wij vinden dat we Oldenzaal moeten beschermen tegen de globalistische agenda van de SDG’s. Naïef? Zeker niet, want weerstand begint in onze ogen van onderop. Wij blijven altijd achter onze ideeën en kernwaarden staan. Dat we daardoor voor een andere partij niet als ‘verbindend’ te boek staan, het zij zo. Wij leggen eerst verantwoordelijkheid af aan onze kiezers en aan onze eigen kernwaarden.

Bekijk de inbreng van onze fractie om af te stappen van de Global Goals en onze eigen lokale doelstellingen te stellen en de reactie van de overige partijen daarop, hieronder terug.

Scroll to top