Nieuws

22 mei 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Woningen gesloopt voor parkeerplaatsen

Woningen gesloopt voor parkeerplaatsen

In de Raadsvergadering van 22 mei 2023 stelt Rutger Bouwman mondelinge vragen over het besluit dat de gemeenteraad op 25 oktober 2021 inzake het integrale plan van Jumbo Kuipers heeft gedaan. De raad heeft in deze vergadering een aantal zaken besloten, waaronder het laten opstellen van een civieltechnisch plan en een ontwerpbestemmingsplan. Voorafgaand aan deze besluiten heeft er een uitvoerig participatieproces plaatsgevonden.

We zijn nu zo’n twee jaar verder. We weten allemaal dat er voor de plannen van Jumbo Kuipers vier sociale huurwoningen zijn gesloopt. Sinds de sloop en de besluitvorming van de gemeenteraad is het erg stil rondom deze plannen. We zijn benieuwd naar de stand van zaken.

We stellen de volgende mondelinge vragen aan het college:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het civieltechnisch plan en het ontwerpbestemmingsplan?;

2. Wordt de buurt op de hoogte gehouden van de voortgang?;

3. Kan het college onze raad zo spoedig mogelijk (uitgebreider dan mondeling) schriftelijk informeren over de laatste stand van zaken rondom het plan Jumbo Kuipers via een raadsinfobrief?

Scroll to top