jumbo

1 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen

Solidair Oldenzaal ziet het woondossier als één van de grootste uitdagingen de komende jaren. Wij willen zo snel mogelijk terug naar een gezonde woningmarkt. Daar helpt het weg-bestemmen van 4 woningen voor parkeerplaatsen natuurlijk niet bij.

Toch stemde de raad tot onze grote teleurstelling in met extra parkeerplaatsen voor Jumbo Kuipers en niet voor behoud van de woonbestemming. En waarom? Er is een parkeertekort. Het ene rapport spreekt over 25 parkeerplaatsen tekort, het bestemmingsplan spreekt van 60 parkeerplaatsen tekort? Zeg het maar. De leefbaarheid van de wijk staat in ieder geval onder druk. Wat ons betreft moet je dan juist niet nóg meer ruimte voor auto’s maken. 40 extra parkeerplaatsen op de plek van de gesloopte huurwoningen zorgt voor meer auto’s, meer zoekverkeer en ook nog eens voor meer verkeer door omliggende straten. Welk probleem los je dan precies op?

Een onzalig plan dat niet leidt tot een oplossing maar eerder een verschuiving van het probleem. En daarvoor zijn dan sociale huurwoningen gesloopt. Wij nemen het woondossier in ieder geval zeer serieus en wij stemden dan ook tegen deze ontwikkeling.

Zie het debat op het SO youtube kanaal: https://youtu.be/Yj9InonzKK0?si=0cGsGj2n-GbaLHQx

 

22 mei 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Woningen gesloopt voor parkeerplaatsen

Woningen gesloopt voor parkeerplaatsen

In de Raadsvergadering van 22 mei 2023 stelt Rutger Bouwman mondelinge vragen over het besluit dat de gemeenteraad op 25 oktober 2021 inzake het integrale plan van Jumbo Kuipers heeft gedaan. De raad heeft in deze vergadering een aantal zaken besloten, waaronder het laten opstellen van een civieltechnisch plan en een ontwerpbestemmingsplan. Voorafgaand aan deze besluiten heeft er een uitvoerig participatieproces plaatsgevonden.

We zijn nu zo’n twee jaar verder. We weten allemaal dat er voor de plannen van Jumbo Kuipers vier sociale huurwoningen zijn gesloopt. Sinds de sloop en de besluitvorming van de gemeenteraad is het erg stil rondom deze plannen. We zijn benieuwd naar de stand van zaken.

We stellen de volgende mondelinge vragen aan het college:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het civieltechnisch plan en het ontwerpbestemmingsplan?;

2. Wordt de buurt op de hoogte gehouden van de voortgang?;

3. Kan het college onze raad zo spoedig mogelijk (uitgebreider dan mondeling) schriftelijk informeren over de laatste stand van zaken rondom het plan Jumbo Kuipers via een raadsinfobrief?

Scroll to top