Nieuws

28 november 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor Motie: loslaten Global Goals, omarmen BoesGoals – afgewezen

Motie: loslaten Global Goals, omarmen BoesGoals – afgewezen

Solidair Oldenzaal heeft in de raadsvergadering van maandag 28 november 2022 de onderstaande motie ingediend.

Deze motie is : Afgewezen

Motie 11d van de fractie van Solidair Oldenzaal behorende bij agendapunt 11 (vreemd), betreffende BoesGoals

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 november 2022

Constaterende dat
1. Oldenzaal sinds 2019 een Global-Goals-gemeente is geworden;
2. met het vastgestelde raadsprogramma 2022-2026 de raad heeft gekozen om raadsbreed kaders aan het college mee te geven;
3. er geen raadsbesluit is genomen over de implementatie van de Global Goals.

Overwegende dat:
1. de gemeenteraad primair het lokale belang van Oldenzaal vertegenwoordigt;
2. lokale doelstellingen zo gesteld kunnen worden dat dit niet ten koste hoeft te gaan van een betere wereld en elkaar zelfs kunnen versterken.

Roept het college op om:
1. het predikaat Global Goals-gemeente los te laten;
2. lokale doelstellingen (BoesGoals) te stellen waar Oldenzaal beter van wordt, zonder dat dit ten koste gaat van een betere wereld.

Scroll to top