Nieuws

7 februari 2022 Grety Reacties uitgeschakeld voor De Knarrenhof: het vliegwiel voor noaberschap en doorstroming op de huizenmarkt

De Knarrenhof: het vliegwiel voor noaberschap en doorstroming op de huizenmarkt

Solidair Oldenzaal heeft onlangs haar verkiezingsprogramma gepubliceerd. Daarin valt te lezen dat Solidair Oldenzaal het noaberschap hoog in het vaandel heeft staan en woningen wil bouwen naar behoefte, waarbij de menselijke maat voorrang heeft op rendement. Er bestaat een woonconcept dat meer dan aansluit bij deze speerpunten en waar Solidair Oldenzaal bijzondere aandacht voor wil schenken: de Knarrenhof. Een Knarrenhof is een hofje waarin mensen gezamenlijk wonen en leven. In veel binnensteden in Nederland zien we deze oude hofjes nog terug.

De landelijke stichting Knarrenhof bouwt in heel Nederland zogenaamde Knarrenhofjes waarin mensen samen leven in levensloopbestendige woningen. De oriëntatie van het wonen en leven ligt op de gemeenschappelijke binnenplaats. Het concept is er op gericht dat de bewoners naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar het kan, oftewel ‘noaberschap’. Het is geen woongroep maar het gaat om zelfstandige bewoning waarin het omkijken naar elkaar op vrijwillige basis gebeurt.

Deze woonvorm heeft een aantal grote voordelen. Het wonen in een hof is er op gericht dat de bewoner langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Eenzaamheid onder ouderen wordt verminderd doordat er altijd iemand in de buurt is voor een praatje. Hulp is altijd dichtbij. Daarnaast bevordert de bouw van een Knarrenhof de doorstroming op de huizenmarkt. Woningen van mensen die verhuizen naar een hofje komen vrij voor starters of jonge gezinnen.

Het concept kent geen winstoogmerk. De menselijke maat staat dus altijd voorop. Juist dat gegeven spreekt Solidair Oldenzaal aan. Het is een bewezen strategie om zowel de harde kant (meer bouwen en doorstroming op de huizenmarkt bevorderen) als de zachte kant (eenzaamheid tegengaan, langer thuis blijven wonen, welzijn vergroten) te bevorderen.

In Oldenzaal bestaat de lokale vereniging Noabershof Olnzl (NHO). De vereniging is onderdeel van de landelijke Stichting Knarrenhof. De vereniging brengt de behoefte in Oldenzaal aan deze woonvorm in kaart en heeft de doelstelling om in elke wijk een hof te realiseren. Er liggen concrete plannen om een eerste Noabershof te realiseren aan de Thijsniederweg in Oldenzaal (23 woningen). Het is de bedoeling dat het hofje een mix wordt van koop- en sociale huurwoningen. Het streven is om de woningen voor iedereen betaalbaar te houden.

Onlangs liet de lokale vereniging NHO weten dat WBO Wonen niet participeert in het project aan de Thijsniederweg en er dus geen sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. NHO geeft daarbij aan dat dit komt door de hoge grondprijs voor sociale huur, de bouwkosten voor levensloopbestendige woningen, het indelingsprogramma en de gekozen architectuur. Het heeft er toe geleid dat de stichtingskosten voor WBO Wonen te hoog zijn geworden waardoor de woningen niet goed verhuurbaar meer worden.

We zien hier dus dat geld wederom de reden is waardoor ontzettend mooie initiatieven als deze moeilijk van de grond komen of vertraging oplopen. Tijd die schaars is voor de mensen waarvoor er wordt gebouwd.

Solidair Oldenzaal ondersteunt deze woonvormen van harte. We zien graag dat de gemeente actief meedenkt over de bouw van een tweede hof in Oldenzaal. De behoefte hieraan is al aangetoond door de wachtlijst van 140 mensen, zoals valt te lezen op de website van de landelijke stichting. Solidair Oldenzaal ziet in bijvoorbeeld de 2e bouwfase van de Stakenbeek een mooie kans om een tweede woonhof te realiseren. Dit hoeft niet persé een woonhof voor alleen maar ouderen te zijn, maar kan ook een meergeneratiehof zijn waarin het noaberschap centraal staat.

Scroll to top