Nieuws

27 november 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor SO dient motie in: Oldenzaal géén Global Goals-gemeente!

SO dient motie in: Oldenzaal géén Global Goals-gemeente!

Solidair Oldenzaal zal in de raadsvergadering van maandag 28 november 2022 een motie indienen. Wij vinden dat Oldenzaal géén Global Goals gemeente moet willen zijn. Waarom niet? Dat leggen we u in onderstaand stuk uit! Deze informatie is ook met alle raads- en forumleden gedeeld, zodat zij in de raadsvergadering een bewuste keuze kunnen maken! Vóór of tégen de WEF ideologie!

De ideologie van de Sustainable Development Goals

Op 21 november 2022 vond er een debat plaats in het politiek forum van de Oldenzaalse gemeenteraad over het zijn van een Global Goals-gemeente. Het debat is aangevraagd door de fractie van Solidair Oldenzaal. Een (weliswaar gekleurd) verslag van deze avond is hier terug te vinden.

 

Onze fractie werd in het debat gevraagd hoe wij tegen de Global Goals aankijken. Wij zijn van mening dat dit moeilijk in een debat is te verwoorden, omdat er daar maar een beperkte ruimte voor is. Er spelen vele ontwikkelingen in de wereld en er is bovendien veel achtergrondinformatie nodig om goed uit te kunnen leggen waarom wij vinden dat het zijn van een Global Goals-gemeente geen goed idee is voor Oldenzaal.

 

Daarom hebben wij besloten om een documentatie op te stellen, met verwijzingen naar bronnen en beschouwingen waarop wij onze visie op de Global Goals hebben gebaseerd. We gaan er vanuit dat dit meer inzichten biedt in wat de SDG’s inhouden, hoe deze doelstellingen zijn bepaald en waar en met wie deze doelstellingen worden besproken.

 

We hechten er tegelijkertijd waarde aan om te vermelden dat het een eerste aanzet is om de belangrijkste bezwaren bloot te kunnen leggen. We zijn ons er van bewust dat er nog veel meer ontwikkelingen gaande zijn die het absoluut verdienen om ook belicht te worden. Maar voor nu is er voor gekozen om het beperkt te houden tot de onderwerpen en het beantwoorden van vragen die wij belangrijk vinden.

 

We staan altijd open voor een open discussie over dit onderwerp.

 

De fractie van Solidair Oldenzaal

 

Lees de inhoud van de motie van Solidair Oldenzaal hier.

Scroll to top