Nieuws

21 november 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor SO waarschuwt voor Global Goals

SO waarschuwt voor Global Goals

In het politiek forum van 21 november 2022 heeft Solidair Oldenzaal vragen gesteld aan het college over de Global Goals en wat dit betekent voor Oldenzaal. Een ernstige waarschuwing is uitgesproken dat deze Global Goals niet vrijblijvend zijn en concrete, realistische, problemen met zich meebrengt. De reactie van de overige raadsleden? ‘Wij zien het niet!’

Wat een opkomst op de publieke tribune bij het politiek forum! De steun van de achterban was duidelijk zichtbaar en voelbaar. Het viel andere partijen ook op, zelfs de grootste partij in Oldenzaal, WG.

Er werd door een ambtenaar een presentatie over de Global Goals (SDG’s) gegeven. Nauwelijks over de inhoud, maar meer over hoe het intern in de gemeentelijke organisatie en beleidsstukken wordt gebruikt. Ook over vlaggendag en lunchspiraties die ze organiseren, etc. Maar draait het daarom?

Toen het college destijds besloot om Global Goal Gemeente te worden, is er vanuit de toenmalige raad geen tegengeluid gekomen. Daarom is het nog niet eerder behandeld en vanwege corona is de interne implementatie nog niet echt vliegend van start gegaan.

Partijvoorzitter Rutger Bouwman heeft 17 vragen gesteld aan de wethouder betreffende het besluit om Global Goals gemeente te worden. Gewezen op de 169 subdoelen van de SDG’s, de implementatie van SDGs in educatie (onderwijs), het WEF dat eraan gelieerd is en hoe het college denkt dat onze wereld er na 2030 uitziet etc.

Er kwam (voor het eerst in tijden hoorden we) een debat op gang. De voorzitter liet het vrij flexibel verlopen en dit deed hij heel goed.

Andere partijen vinden de SDG’s goede handvaten, een handig overzicht. Sommigen hebben geprobeerd zich in te lezen in de zorgen van SO, maar konden zich daar niet in vinden. Dat het goede doelen zijn, daar kunnen we het niet mee oneens zijn. Iedereen wil een betere wereld. Maar moet dat dan per se middels SDG’s opgelegd worden? De partijvoorzitter heeft onze zorgen geuit over bijvoorbeeld het Marrakech pact uit 2018 dat georganiseerde, maar vooral ‘regelmatige’ migratiestroom op gang zet. Dit pact is doordrenkt met Global Goals. Hoe kan dit? Want hier werk je dan dus aan mee als SDG gemeente. Ook zorgelijk: SDG’s in het onderwijs. Is het nodig dat dit al aan onze kinderen ‘opgedrongen’ wordt!?

Betere argumenten dan: ‘het zijn makkelijke handvaten’ en ‘iedereen kijkt dezelfde kant op’ kwamen er van de andere partijen niet. Verrassend als je als gemeente hiervoor gekozen hebt. Je zou zeggen dat men zich er dan in de afgelopen jaren wel in verdiept had.

Wat wel positief opvallend was is dat andere partijen het ook fijn vonden dat er eindelijk een echt debat werd gevoerd. Solidair Oldenzaal vindt dit enorm belangrijk voor de kiezer, dus hopelijk komen er meer!

Niet één andere partij voelde de noodzaak om het collegebesluit om SDG gemeente te zijn nog eens te heroverwegen of om het als debat door te leiden naar de raad.

Rutger Bouwman kondigde aan om dan met een voorstel te komen in de raadsvergadering van 28 november 2022. Het laatste wat we nu nog aan middelen hebben over dit onderwerp. Maar elke kleine stap is er één!

 

Lees zelf wat de Global Goals, en hun subdoelen, voor jou betekenen: https://vng.nl/sites/default/files/alle_doelen_en_subdoelen.pdf

Scroll to top