verantwoordelijkheid

22 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Discussie in Raad over Paasvuren in Oldenzaal

Discussie in Raad over Paasvuren in Oldenzaal

Paasvuren in Oldenzaal voorgoed gedoofd?

Afgelopen maandag, 19-12-2022, dienden wij een motie in om als gemeente garant te staan voor eventuele incidenten bij het Oldenzaals Paasvuur.

Dit naar aanleiding van het niet kunnen verkrijgen van een evenementenverzekering voor de organisator Stichting Oldenzaal Paasvuur. De verzekeraar ziet het Paasvuur als onverzekerbaar risico, gelet op het Vreugdevuur-incident in Scheveningen. De Stichting Oldenzaals Paasvuur heeft de gemeente daarom gevraagd om een garantstelling.

De risico’s worden al zoveel mogelijk afgedekt in de te verlenen vergunning.
Bovendien kunnen er nog extra veiligheidsvoorwaarden worden opgenomen in de vergunning. Bij slecht weer of droogte wordt het evenement zoals gebruikelijk afgelast.

Solidair Oldenzaal staat voor haar tradities en probeert haar verantwoordelijk te nemen op het moment dat een oude en eeuwenoude traditie verloren dreigt te gaan.

Toch kregen wij de handen er niet voor op elkaar. Zie hieronder de discussie die er plaatsvond in de raadzaal en oordeel zelf.

De fractie van Solidair Oldenzaal

19 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Motie: garantstelling Paasvuren in Oldenzaal- afgewezen

Motie: garantstelling Paasvuren in Oldenzaal- afgewezen

Paasvuren in Oldenzaal voorgoed gedoofd?

Vanavond 19-12-2022 dienden wij als Solidair Oldenzaal een motie in om als gemeente garant te staan voor eventuele incidenten bij het Oldenzaals Paasvuur.

Dit naar aanleiding van het niet kunnen verkrijgen van een evenementenverzekering voor de organisator, Stichting Oldenzaals Paasvuur. De verzekeraar ziet het Paasvuur als onverzekerbaar risico, gelet op het Vreugdevuur-incident in Scheveningen.

Wat ons betreft worden twee verschillende evenementen over één kam geschoren. De risico’s worden al zoveel mogelijk afgedekt in de te verlenen vergunning. Bovendien kunnen er nog extra veiligheidsvoorwaarden worden opgenomen in de vergunning. Bij slecht weer of droogte wordt het evenement zoals gebruikelijk afgelast.

Wij staan voor onze traditie en op het moment dat dit verloren dreigt te gaan dan nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Helaas is de motie verworpen, alleen onze fractie stemde voor, de rest stemde tegen. Ook het college ontraadde de motie.

Zie hierbij de ingediende motie:
https://oldenzaal.raadsinformatie.nl/document/12218031/1/10d+-+Motie+Solidair+Oldenzaal+-+Oldenzaals+Paasvuur

We hopen dat de Stichting alsnog tot een oplossing komt zodat dit mooie evenement behouden kan blijven voor Oldenzaal.

 

De fractie van Solidair Oldenzaal

8 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Rheda-Wiedenbrück; snoepreisje?

Rheda-Wiedenbrück; snoepreisje?

Een groot deel van de Oldenzaalse gemeenteraad is vandaag, 8 december 2022, op snoepreisje naar Rheda Wiedenbrück: een partnerstad van Oldenzaal. Waarom deze stad ooit onze partner is geworden en wat de meerwaarde van deze samenwerking is, kan niemand ons vertellen.

Terwijl vele Oldenzalers letterlijk in de kou zitten en het hen nauwelijks lukt om rond te komen, vinden wij het een heel slecht signaal om zulke niet-noodzakelijke reisjes te maken.

Wij hebben ons daarom afgemeld en blijven vandaag thuis.

Schrale troost; de kerstpakketten van de raad worden gedoneerd. Dat is dan toch fijn.

Een warme groet uit de Boeskoolstad,

De fractie van Solidair Oldenzaal

8 december 2022 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Global Goals, het verschil tussen SO en andere partijen

Global Goals, het verschil tussen SO en andere partijen

Solidair Oldenzaal kiest voor lokale doelen, rest van de raad ziet liever Global Goals

In een notendop het verschil tussen Solidair Oldenzaal en de overige partijen in de raad. Onze kernwaarden Vrijheid, Verbinding en Verantwoordelijkheid kwamen terug in de motie die wij vorige week maandag in de raad hebben ingediend. Vrijheid om onze eigen lokale doelen te stellen, waarbij we niet gebonden zijn om ons beleid af te stemmen op wat er vanuit de SDG-ideologie, nu en in de toekomst, op ons afkomt. Maar ook Vrijheid omdat wij zien wat voor ondemocratische agenda er schuil gaat achter de Global Goals. Een agenda die zeker niet in het belang is van onze Oldenzalers. En daarvoor zitten wij in de raad. Wil je weten hoe we tegen de Global Goals aankijken? Lees onze documentatie op onze website. https://solidairoldenzaal.nl/wp-content/uploads/2022/11/22112801rb_SO-De-ideologie-van-de-Sustainable-Development-Goals-SDGs.pdf

We proberen verbinding te zoeken en verbinding te behouden. Verbinding met het wezenlijke wat Oldenzaal Oldenzaal maakt. Onze cultuur, onze normen, waarden en omgangsvormen. Dat staat door de Global Goals ernstig onder druk. Neem alleen al het feit dat er nu vragen worden gesteld of door de ontstane stikstofcrisis onze carnavalsoptocht nog wel door kan gaan. De Global Goals hebben als doel dat de ene doelstelling de andere zo min mogelijk mag bijten. Dan krijg je dus situaties zoals deze, waarbij er teveel rekening moet worden gehouden met het behouden van de natuur, ten koste van onze cultuur en tradities: of het nu het Paasvuur, carnaval of de Boeskool is Lös is.

We proberen ook onze verantwoordelijkheid te nemen. We zagen vorige week maandag dat onze inbreng door een aantal partijen niet op prijs werd gesteld. Dat vonden wij merkwaardig. Op ons document, waarin wij onze zorgen hebben geuit waar het naartoe gaat met de Global Goals, werd door geen van de partijen inhoudelijk ingegaan. Hoezeer je het ook oneens bent met een inbreng, het heeft ons erg teleurgesteld dat er niet inhoudelijk werd ingegaan op een inbreng van een fractie en deze alleen in algemene termen te blijven kwalificeren als ‘niet onze opvatting’. Onze fractie zal ten aller tijde elk debat aangaan op de inhoud, ook als deze wordt aangevraagd. Overigens is er een week eerder wel een debat gevoerd, maar dat betrof een politiek forum, die niet terug te zien is en waarbij er slechts een handjevol raadsleden (of forumleden) aan tafel zaten en alleen de portefeuillehouder aanwezig was, dus geen voltallige raad en college van B&W. En dat vinden we juist zo belangrijk; in de openbaarheid met de volledige raad kunnen debatteren over de toekomst van Oldenzaal.

We namen met de motie ook onze verantwoordelijkheid voor alle inwoners die op één of andere manier de dupe worden van de ideologie achter de Global Goals en de crisissen die dit met zich meebrengt: de ondernemer in de binnenstad die het moeilijk heeft door de stijgende prijzen en inflatie, de vele mensen in Oldenzaal die door de energiecrisis hun huis niet meer kunnen (of willen) verwarmen Of de jeugd die het, door de vele crisissen, nog moeilijker heeft om een plek voor zichzelf te vinden en om een toekomst op te bouwen. Wat dit met de Global Goals te maken heeft lees je op onze website.

Wij proberen onze verantwoordelijkheid te nemen voor alle Oldenzalers, omdat wij vinden dat we Oldenzaal moeten beschermen tegen de globalistische agenda van de SDG’s. Naïef? Zeker niet, want weerstand begint in onze ogen van onderop. Wij blijven altijd achter onze ideeën en kernwaarden staan. Dat we daardoor voor een andere partij niet als ‘verbindend’ te boek staan, het zij zo. Wij leggen eerst verantwoordelijkheid af aan onze kiezers en aan onze eigen kernwaarden.

Bekijk de inbreng van onze fractie om af te stappen van de Global Goals en onze eigen lokale doelstellingen te stellen en de reactie van de overige partijen daarop, hieronder terug.

Scroll to top