sportclubs

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vindt van niet!

Vondersweijde sluiten? Solidair Oldenzaal vind van niet!

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 reageert Rutger Bouwman op het amendement van de PvdA over Sportcentrum Vondersweijde, waarbij ze willen onderzoeken of Vondersweijde na vijf jaar gesloten kan worden en onderzoek willen naar een alternatief waarbij Oldenzalers gebruik kunnen maken van een zwembad in nabij gelegen gemeenten (waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde groeperingen niet op eigen gelegenheid naar deze zwembaden kunnen reizen en het feit dat enkele verenigingen elders gehuisvest dienen te worden).

Dit amendement is niet aangenomen door de Raad en de programmatekst Programmabegroting 2022-2026; ”We revitaliseren (voor 5 jaar) Sportcentrum Vondersweijde” blijft staan. De fractie van Solidair Oldenzaal is van mening dat een stad als Oldenzaal een sportcentrum met zwembad verdient. Het levert werkgelegenheid op en er zijn sportclubs met sociaal-maatschappelijke waarde gehuisvest. Verhuizen naar elders in de regio is de doodsteek voor onze sportclubs en een achteruitgang van het voorzieningenniveau. Het vraagt wel om duidelijke keuzes in de toekomst. Moet het alleen maar om financieel rendement gaan?

Scroll to top