democratisch

23 april 2023 Rutger Reacties uitgeschakeld voor SO keurt eigenhandige uitvoering van raadsbesluit af

SO keurt eigenhandige uitvoering van raadsbesluit af

Aan het eind van de vergadering van 17 april kwamen wij op voor de positie van de gemeenteraad. Dit naar aanleiding van de ingebrachte motie van D66.

Op 7 november jl. heeft de raad besloten dat het Noodfonds is bedoeld voor inwoners en verenigingen. De raad heeft hiertoe besloten via een geamendeerd besluit, zie hier voor de inhoud van het besluit (bladzijde 4, punt 3).

Het college heeft in de uitwerking van het fonds ook ‘ondernemers’ toegevoegd. Dit werd de raad medegedeeld via een raadsinfobrief, zie hier. Een besluit van de raad is echter bindend en niet voor interpretatie vatbaar. Wil het college een wijziging aanbrengen? Dat kan, maar dit dient dan aan de raad te worden voorgelegd, zodat hierover een eerlijk en democratisch besluit kan worden genomen.

Bijzonder genoeg waren de VVD, WG, CDA en PvdA het met ons oneens. SO vindt dit onbegrijpelijk. Het gaat hier niet om een verschil van inzicht (wel of geen ondernemers toevoegen) maar om een afwijking van een raadsbesluit. Op deze manier komt de raad buitenspel te staan. Als voorbeeld: uw auto krijgt een onderhoudsbeurt. Vooraf is duidelijk afgesproken om alleen het achterlicht en banden te vervangen. Maar bij het afrekenen deelt de garage u mede dat ook het motorblok is vervangen. Gaat u hiermee akkoord?

Zie hieronder de discussie die volgt op de ingebrachte motie van D66.

15 september 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor Opvang statushouders in hotel De Kroon

Opvang statushouders in hotel De Kroon

Onze fractie is onaangenaam verrast door de gang van zaken rondom de toewijzing van statushouders in hotel de Kroon. Vooropgesteld: wij zijn niet tegen de opvang van statushouders, je kunt immers niet kiezen waar je geboren wordt. We zijn wel tegen de manier waarop dit gehele proces is verlopen.

Informatievoorziening richting de gemeenteraad
Op 5 juli is onze fractie in het geheim geïnformeerd over de mogelijkheid van het opvangen van statushouders in hotel De Kroon. Als iets in het geheim wordt gedeeld, betekent het dat er met niemand over gesproken mag worden, op straffe van vervolging. Wij hebben destijds vraagtekens gesteld over het proces. We konden door de geheimhouding weinig actie ondernemen. Wel hebben wij binnenskamers aan ambtenaren vragen gesteld.

Dan nu het proces. Wij zijn gistermorgen door de wethouder geïnformeerd over het feit dat het college een besluit heeft genomen om voor twee jaar hotel De Kroon te huren voor de tijdelijke opvang van statushouders. Verdere informatie zou volgen via een raadsinfobrief. De raadsinfobrief levert veel vragen op, waarover in dit bericht meer.

Lees verder

Scroll to top