binnenstad

Pas op mijn fiets!

Motie – structurele invulling geven aan bewaakte fietsenstalling Nagelstraat

Helaas is het nodig om een betere bewaking voor fietsen te krijgen in deze tijd. Solidair Oldenzaal pleit dan ook voor een snelle, betere invulling voor een bewaakte fietsenstalling in de Nagelstraat. Zoals het er nu uit ziet is niet een visitekaartje voor de stad. Onderstaand de motie zoals wij die ingediend hebben.

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023

Constaterende dat:
1. De bewaakte fietsenstalling aan de Nagelstraat al ruim 8 jaar bestaat;
2. Er veel gebruik wordt gemaakt van deze fietsenstalling;
3. Het doel ervan zich in de loop der jaren heeft bewezen;
4. Bewaakte fietsenstallingen voor Oldenzaal een duidelijke meerwaarde hebben;
5. De locatie aan de Nagelstraat zich bevindt op een entreegebied van de binnenstad

Overwegende dat:
1. De fietsenstalling met dranghekken en de keet voor toezicht een tijdelijke indruk maakt;
2. Dit geen visitekaartje is voor Oldenzaal;
3. Een entreegebied een eerste indruk geeft van bezoekers aan onze binnenstad;
4. Een permanente bewaakte fietsenstalling recht doet aan zowel het doel van de fietsenstalling als de kwaliteit van de openbare ruimte zoals we dat in de binnenstad nastreven

Roept het college op:
1. Werk te maken van het zoeken naar een structurele invulling van de bewaakte fietsenstalling waarbij in ieder geval de uitstraling van de fietsenstalling recht doet aan de ambities die gesteld zijn aan de openbare ruimte in de binnenstad;
2. De raad over de voortgang en de financiële consequenties te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fractie van Solidair Oldenzaal

Licht op onze Plechelmus

Motie – interne aanlichting glas-in-lood-ramen Plechelmus-basiliek

Solidair Oldenzaal wil graag de Plechelmus, onze trots, een mooiere uitstraling in de avonduren geven door de glas-in-lood ramen van binnenuit te verlichten. Dit gaat een zeer mooi effect geven in de avonduren. De motie is als volgt ingediend:

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023

Constaterende dat:
1. Het Sint-Plechelmusplein in de avonduren een donkere uitstraling heeft;
2. Het verhogen van sfeer en beleving in de binnenstad één van de speerpunten is in het binnenstadsbeleid

Overwegende dat:
1. De Plechelmusbasiliek bij elke Oldenzaler een warm gevoel oproept;
2. De basiliek prachtige glas-in-lood-ramen heeft;
3. Verlichting van glas-in-lood-ramen de basiliek nog meer allure geeft;
4. Het aanlichten van glas-in-lood van binnenuit een prachtig contrasterend effect geeft in de avonduren;
5. Dit effect bijdraagt aan meer sfeer en beleving van het Sint-Plechelmusplein;
6. Financiering van de aanlichting niet per definitie door de gemeente bekostigd hoeft te worden;
7. Het zoeken van draagvlak bij onze binnenstadspartners een logisch vervolg is op de verleende ‘Reserves Binnenstad en Vastgoed’ van 1.500.000 euro

Roept het college op:
1. Samen met de binnenstadspartners toe te werken naar de aanlichting van de glas-in-lood-ramen van de Plechelmus-basiliek;
2. Te zoeken naar financiële impulsen om dit plan te bekostigen en daarbij binnenstadspartners aan te moedigen deel te nemen in de financiering;
3. De raad over de voortgang te informeren;
4. Bij geen haalbare financiële kaderstelling de raad hiervan op de hoogte te brengen en daarbij inzichtelijk te maken op welke wijze het plan wel financieel gedekt kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fractie van Solidair Oldenzaal

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt

Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt

Harde conclusies op Binnenstadsplan, maar raad zwijgt

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 betoogt Rutger Bouwman over het besluitvoorstel van het Rapport Binnenstadsplan van de Rekenkamercommissie Noordoost-Twente en brengt een amendement in stemming om bij het besluit toe te voegen: ”Het college opdracht te geven de raad een inhoudelijke reactie te geven op de inhoudelijke conclusies van de Rekenkamer middels een raadsinfobrief”.

De fractie van Solidair Oldenzaal had graag gezien dat de harde conclusies en aanbevelingen uit het Rapport ‘Binnenstad’ van de Rekenkamercommmissie door de raad werd overgenomen, zoals voorlag. Een meerderheid stemde in met een voorstel om de conclusies en aanbevelingen slechts ter kennisgeving aan te nemen. Dit vind de fractie van SO een gemiste kans. Daarnaast verzochten we de raad om het college een inhoudelijke reactie te laten geven op de conclusies. Alleen Solidair Oldenzaal en D66 stemden voor.

Er zijn harde conclusies, de raad neemt het slechts ter kennisgeving aan en het wil geen inhoudelijke reactie van het college op de conclusies. Waarom heeft de raad onlangs het budget voor de Rekenkamer verhoogd als er zo wordt omgegaan met hun conclusies en aanbevelingen?

 

2 mei 2022 Ruby Reacties uitgeschakeld voor Rutger en Ruby in de raad – stemverklaring

Rutger en Ruby in de raad – stemverklaring

In deze derde aflevering van het SO journaal, ‘Rutger en Ruby in in de raad’, en tevens de laatste voor het zomerreces, bespreken wij de volgende onderwerpen: – Onze stemverklaring in het voorstel van het participatieplatform; – collegevragen over de evaluatie rondom de coronamaatregelen en – de uitkomsten van het eerste thema op het raadsprogramma: binnenstad. Op 4 juli jl. heeft ook de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaatsgevonden, waarin onze allereerste motie ”stikstof” is aangenomen! We gaan na het zomerreces weer volle goede moed door om jullie stem te blijven vertegenwoordigen. Heb je vragen, ideeën of wil je na het reces een keer aanschuiven in onze fractievergadering? Laat het ons weten en je bent van harte welkom! Namens de fractie van Solidair Oldenzaal wensen wij jullie een fijne vakantie toe en tot snel!

SO journaal, aflevering 3, 06 juli 2022

Scroll to top