1000

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor 1000 extra woningen in Oldenzaal?

1000 extra woningen in Oldenzaal?

Kan dat? 1000 extra woningen in Oldenzaal?

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 betoogt Rutger Bouwman over de uitwerking van het college over de programmabegroting n.a.v. het Raadsprogramma 2022-2026. De fractie van Solidair Oldenzaal is blij met de 1,5 miljoen die beschikbaar wordt gesteld voor de binnenstad en het maatschappelijk vastgoed. Wel is de fractie benieuwd hoe dit bedrag straks verdeeld gaat worden. Ook neemt de fractie van Solidair Oldenzaal kennis van het feit dat het college de komende 10 jaar 1000 woningen bij wil gaan bouwen.

Solidair Oldenzaal is van mening dat Oldenzaal met haar sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Esch, en Langestraat tegen haar fysieke grenzen aanloopt. 1000 woningen erbij klinkt hartstikke mooi, maar dat mag nooit ten koste gaan van de schaal en maat van Oldenzaal. Met deze locaties en enkele inbreidingslocaties komt het in ogen van de fractie Solidair Oldenzaal nooit zo ver dat dit aantal gehaald zou worden, mede gelet op typologie en bouwmassa.

Scroll to top