statushouders

15 september 2022 Ruby Reacties uitgeschakeld voor Rutger en Ruby in de Raad – statushouders

Rutger en Ruby in de Raad – statushouders

In deze 4e aflevering van het Solidair Oldenzaal journaal, ‘Rutger en Ruby in de raad’, en alweer de eerste aflevering na het zomerreces bespreken wij in de Wijnkelder XL in Oldenzaal een zeer actueel onderwerp. Namelijk onze visie op de gang van zaken rondom de toewijzing van statushouders in Hotel De Kroon. Aangezien dit onderwerp uitgebreid wordt behandeld in dit vierde journaal, delen we graag mee dat de volgende onderwerpen in het volgende journaal aan bod komen: – Zomerreces – De stikstofmotie – Vervolg raadsprogramma

Heb je vragen, ideeen of wil je graag aanschuiven bij onze fractievergadering? Neem gerust contact met ons op: info@solidair-oldenzaal.nl

15 september 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor Opvang statushouders in hotel De Kroon

Opvang statushouders in hotel De Kroon

Onze fractie is onaangenaam verrast door de gang van zaken rondom de toewijzing van statushouders in hotel de Kroon. Vooropgesteld: wij zijn niet tegen de opvang van statushouders, je kunt immers niet kiezen waar je geboren wordt. We zijn wel tegen de manier waarop dit gehele proces is verlopen.

Informatievoorziening richting de gemeenteraad
Op 5 juli is onze fractie in het geheim geïnformeerd over de mogelijkheid van het opvangen van statushouders in hotel De Kroon. Als iets in het geheim wordt gedeeld, betekent het dat er met niemand over gesproken mag worden, op straffe van vervolging. Wij hebben destijds vraagtekens gesteld over het proces. We konden door de geheimhouding weinig actie ondernemen. Wel hebben wij binnenskamers aan ambtenaren vragen gesteld.

Dan nu het proces. Wij zijn gistermorgen door de wethouder geïnformeerd over het feit dat het college een besluit heeft genomen om voor twee jaar hotel De Kroon te huren voor de tijdelijke opvang van statushouders. Verdere informatie zou volgen via een raadsinfobrief. De raadsinfobrief levert veel vragen op, waarover in dit bericht meer.

Lees verder

Scroll to top