robbert

6 maart 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor Blog – Verduurzamen is vooruit kijken!

Blog – Verduurzamen is vooruit kijken!

Op naar een duurzaam Twente
De klimaatdoelen van 2030 en 2050 verplichten ons te innoveren op het gebied van energieverbruik, CO2-uitstoot, energieopwekking en energieopslag. Voor de doelen van 2030 moet een reductie van 55% zijn gerealiseerd op de uitstoot van CO2. In 2050 is het de bedoeling dat we klimaatneutraal zijn.

Wat betekent klimaatneutraal?
Klimaatneutraal betekent dat een overheid, organisatie of proces géén broeikasgassen (zoals bijvoorbeeld CO2) uitstoot óf dat deze uitstoot wordt gecompenseerd. In de praktijk is het laatste vaak het geval en wordt uitstoot gecompenseerd, meestal via projecten van compensatieorganisaties. Er zijn verschillende vormen van CO2-compensatie en dit maakt dat de uitdrukking klimaatneutraal niet altijd hetzelfde betekent.

Lees verder

Scroll to top