kroon

15 september 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor Opvang statushouders in hotel De Kroon

Opvang statushouders in hotel De Kroon

Onze fractie is onaangenaam verrast door de gang van zaken rondom de toewijzing van statushouders in hotel de Kroon. Vooropgesteld: wij zijn niet tegen de opvang van statushouders, je kunt immers niet kiezen waar je geboren wordt. We zijn wel tegen de manier waarop dit gehele proces is verlopen.

Informatievoorziening richting de gemeenteraad
Op 5 juli is onze fractie in het geheim geïnformeerd over de mogelijkheid van het opvangen van statushouders in hotel De Kroon. Als iets in het geheim wordt gedeeld, betekent het dat er met niemand over gesproken mag worden, op straffe van vervolging. Wij hebben destijds vraagtekens gesteld over het proces. We konden door de geheimhouding weinig actie ondernemen. Wel hebben wij binnenskamers aan ambtenaren vragen gesteld.

Dan nu het proces. Wij zijn gistermorgen door de wethouder geïnformeerd over het feit dat het college een besluit heeft genomen om voor twee jaar hotel De Kroon te huren voor de tijdelijke opvang van statushouders. Verdere informatie zou volgen via een raadsinfobrief. De raadsinfobrief levert veel vragen op, waarover in dit bericht meer.

Lees verder

Scroll to top