stikstof

31 oktober 2022 Rutger Reacties uitgeschakeld voor Rutger en Ruby in de Raad – Carmel college

Rutger en Ruby in de Raad – Carmel college

Solidair Oldenzaal is tegen de mogelijke sloop van de onderwijsvleugel. ”Oldenzaal, de oudste stad van Twente” Al vele beeldbepalende gebouwen in onze stad zijn in het verleden gesloopt. Nu dreigt dit ook weer te gebeuren voor een gedeelte van het Carmel gebouw. Een gebouw dat ontzettend veel historie kent. Als stad moeten we zuinig zijn op onze beeldbepalende, historische, aangezichten. De cultuurhistorische waarde van gebouwen en aangezichten worden enorm onderschat. Behoud van deze vleugel draagt bij aan de beleving van een schoolgebouw en aan de beleving van de omgeving Lyceumstraat / Titus Brandsmastraat, maar nog belangrijker, aan het historisch besef bij onze inwoners en toekomstige leerlingen. Juist door in aanraking te komen en gebruik te maken van oude gebouwen groeit bij leerlingen het historisch besef. Door contact met historie en de waarde daarvan te benadrukken, leert men ook de huidige tijdsgeest beter te begrijpen. Dat draagt dan ook weer bij aan een kritische denkhouding en het ontwikkelen van eigen identiteit.

Fractievoorzitter Rutger Bouwman spreekt tijdens raadsvergadering 31 oktober 2022.

18 oktober 2022 Ruby Reacties uitgeschakeld voor Rutger en Ruby in de Raad – blikken terug

Rutger en Ruby in de Raad – blikken terug

In deze 5e aflevering van het Solidair Oldenzaal journaal – Rutger en Ruby in de Raad, blikken we terug op de afgelopen maand.  Het raadsprogramma is ten einde, welke vragen hebben we al beantwoord gekregen en hoe is het afgelopen met de motie Stikstof? Je ziet het allemaal in de vijfde aflevering.

2 mei 2022 Ruby Reacties uitgeschakeld voor Rutger en Ruby in de raad – stemverklaring

Rutger en Ruby in de raad – stemverklaring

In deze derde aflevering van het SO journaal, ‘Rutger en Ruby in in de raad’, en tevens de laatste voor het zomerreces, bespreken wij de volgende onderwerpen: – Onze stemverklaring in het voorstel van het participatieplatform; – collegevragen over de evaluatie rondom de coronamaatregelen en – de uitkomsten van het eerste thema op het raadsprogramma: binnenstad. Op 4 juli jl. heeft ook de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaatsgevonden, waarin onze allereerste motie ”stikstof” is aangenomen! We gaan na het zomerreces weer volle goede moed door om jullie stem te blijven vertegenwoordigen. Heb je vragen, ideeën of wil je na het reces een keer aanschuiven in onze fractievergadering? Laat het ons weten en je bent van harte welkom! Namens de fractie van Solidair Oldenzaal wensen wij jullie een fijne vakantie toe en tot snel!

SO journaal, aflevering 3, 06 juli 2022

Scroll to top